• Vi är familjens röst

  Det finns en period i livet då man har ont om tid, men mycket att göra. Vi kämpar för att få ihop det och för att räcka till. Arbete, vardags-stå-hej, barn, familj, vänner och fritidsintressen. Detta kan leda till en stress som påverkar både vuxna och barn.

  Vi har därför bestämt oss för att göra allt vi kan för att underlätta vardagen för så många familjer som möjligt. Kristdemokraterna har, som inget annat parti, familjen i fokus och arbetar för att det ska bli enklare att kombinera...

 • Sänk skatten, flytta till Solna!

  ”Bråttom att lämna kyrkan” basunerade Privata affärer ut den 13 september 2013. I ett uppslag konstaterades att medlemmar i Svenska kyrkan betalar flera tusenlappar i extra skatt varje år i och med kyrkoavgiften. Man konstaterade också att det är bråttom att lämna kyrkan för den som vill slippa avgiften nästa år.

  Som borgerlig politiker förstår jag Privata affärers oro över det hårda skattetryck som plågar svenska folket. Jag har dock ett bättre förslag för den som  vill ha lägre ska...

 • Solna förbereder för trygghetsboenden

  Nu genomförs en stor undersökning bland Solnas äldre för att lyssna in vilka önskemål som finns kring människors boende. Undersökningen skickas ut på initiativ av ordförande i omvårdnadsförvaltningen, Malin Appelgren (KD), och är ett led i att arbetet för att införa trygghetsboenden i Solna.

  Solna genomför i början av oktober en stor undersökning för att ta reda på hur äldre i staden vill bo. Enkäten skickas till 800 personer födda 1943 eller tidigare och initiativtagare är kommunalr...

 • KD vill rädda Solnas dagmammor

  Barn- och utbildningsnämnden fattade för en tid sedan beslut om ramtider inom Solnas barnomsorg. Detta hotar nu Solnas dagmammor. Kristdemokraterna i Solna vill rädda familjedaghemmen och verkar för att riva upp beslutet.

  Barn- och utbildningsnämnden fattade för en tid sedan beslut om ändrade tider för familjedaghemmen. Det innebär att Solnas dagmammor nu kommer att behöva hålla samma öppettider som stadens förskolor.

  Kristdemokraterna i Solna konstaterar att beslutet borde ha...