Kristdemokratiska segrar i Solnas budget för 2014

Kristdemokraterna i Solna har vunnit viktiga segrar i Alliansens budgetförhandlingar. Satsningar på förskola och skola, äldreomsorgen och den fortsatt låga skatten innebär att partiets samtliga prioriteringar inför årets förhandling återfinns i Solnas budget för 2014.   

Solnas budget ökar med 32 miljoner kronor inför verksamhetsår 2014 och utöver det görs extra satsningar på 38 miljoner kronor. Kristdemokraterna i Solna har vunnit viktiga segrar i Alliansens budgetförhandlingar.

Vi är stolta över att ha drivit igenom satsningarna på förskolan. Kristdemokraternas ambition är att säkerställa personaltätheten i stadens förskolor och att minska risken för alltför stora barngrupper. Vi vill skapa mer tid för barnen och kommer att fortsätta arbeta för minskade barngrupper, säger Malin Appelgren (KD), kristdemokratiskt kommunalråd.

– Vi är också stolta över att ha lyckats driva igenom årets förstärkning av hemtjänsten. Satsningen på mer tid för personalen hos de äldre syftar till att ge bättre kvalitet och en ökad känsla av trygghet för den som är i behov av hemtjänstens omsorg. Personalen måste kunna känna att man har tillräckligt med tid för att garantera att Solnas äldre bemöts med värdighet och respekt och det skapar vi nu bättre förutsättningar för, fortsätter Malin Appelgren.

– Det faktum att samtliga Kristdemokraternas prioriteringar återspeglas i årets budget visar att Kristdemokraterna gör skillnad i Alliansen. Solnas barn och äldre ska kunna förvänta sig trygghet och bra verksamheter. Vi genomför nu förbättringar av såväl barnomsorgen som äldreomsorgen och det är mycket glädjande att vi samtidigt klarar att behålla den skattesats som gör att solnaborna idag betalar Sveriges lägsta kommunalskatt. Den låga skatten är viktig eftersom den både ger ekonomisk frihet och trygghet åt solnaborna, avslutar Malin Appelgren.

Inför budgetförhandlingarna pekade Kristdemokraterna ut följande prioriteringar:

 • Barnomsorg med valfrihet och mer tid för barnen – mindre barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan.
 • En skola med ordning och reda och kunskap i fokus.
 • En värdig äldreomsorg – förbättringar av hemtjänsten.
 • Låg skatt är viktigt – det ger mer frihet åt individer och familjer.

När Alliansen presenterade sitt budgetförslag kan konstateras att samtliga kristdemokratiska prioriteringar inför förhandlingen återfinns i budget 2014:

 • 7 miljoner kronor till barnomsorgen – för att säkerställa personaltätheten och förebygga alltför stora barngrupper i förskolan, inte minst vid ordinarie personalens frånvaro.
 • 2 miljoner kronor till skolan – för satsning på högre lärarlöner.
 • 6 miljoner till äldreomsorgen – för att skapa mer tid för personalen hos de äldre i hemtjänsten.
 •  Oförändrad skattenivå – välfärd är också pengar i plånboken och eget sparande.

Utöver det genomför Alliansen följande extrasatsningar:

 • 16 miljoner kronor för att fortsätta rusta Solnas skolor.
 • 6 miljoner kronor till Solnas gator, parker och cykelplanen.
 • 1 miljon kronor för ökade öppettider för biblioteket i Bergshamra och Villa Odin.
 • 500 000 kronor för utökad sommarjobbsatsning för unga.

Skola och förskola prioriteras i Solnas budget 2014

Solnaalliansen

Med den mest offensiva budgeten sedan 2008 görs stora satsningar på välfärden i Solna under 2014. Förskola och skola är i fokus med friskvårdssatsning, skolupprustning, vikariepool och högre lärarlöner.

Budgeten från 2013 ökas med 32 Mkr och därtill görs politiska extrasatsningar på cirka 38 vilket innebär 70 Mkr mer. Extrasatsningarna är de mest offensiva sedan 2008. Utöver satsningar på barnomsorgen och skolan med bland annat upprustning av skollokaler, görs förstärkningar inom hemtjänsten för att trygga äldreomsorgen samt på skötsel av parker och sommarjobb. För att initiera stadsdelsutvecklingen satsas extra pengar på biblioteket i Bergshamra samt ungdomsgården Villa Odin i Hagalund.

– Solna har tack vare det goda samarbetet med lokala företag lyckats fördubbla antalet sommarjobb 2013. Därför förstärker alliansen sommarjobbsatsningen 2014 genom att fördubbla pengarna, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det känns väldigt roligt att Folkpartiet nu får utdelning för sitt engagemang i Bergshamra och i Hagalund. Att biblioteket i Bergshamra nu kan vara öppet sex dagar i veckan med personal är i linje med liberala ideal likväl som att ungdomarna i Hagalund nu får tillgång till Villa Odin även på helgerna, säger Anders Ekegren (FP), 1:a vice kommunstyrelseordförande.

– Vi är stolta över att ha drivit igenom satsningarna på förskolan. Kristdemokraternas ambition är att säkerställa personaltätheten i stadens förskolor och att minska risken för alltför stora barngrupper. Vi vill skapa mer tid för barnen, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd.

– Solnas gröna rum är viktiga för medborgarna, därför satsar vi extra på skötsel och utveckling av stadens parker och utemiljöer, säger Anna C. Nilsson (C), kommunalråd.

Utöver de 32 Mkr som tillförs görs följande extrasatsningar 2014:

bduget2014

 

 

 

 


Kristdemokraterna gör skillnad för äldre

Solna och Sundbyberg satsar mest i landet på vård och omsorg till sina äldre. I båda kommunerna ansvarar kristdemokrater för äldreomsorgen.

En ny sammanställning från Socialstyrelsen visar att det är stor skillnad på hur mycket landets kommuner satsar på vård och omsorg till personer 65 år och äldre. Sundbyberg toppar listan följt av Solna och i båda kommunerna är det kristdemokrater som ansvarar för äldreomsorgen.

Kristdemokraterna gör skillnad. I kommuner där vi ansvarar för äldreomsorgen ser vi också till att den prioriteras. Solna satsar näst mest i landet på vård och omsorg till de äldsta i kommunen. Det medför ett stort ansvar att se till att pengarna används rätt, men KD kommer fortsätta att prioritera stadens kärnverksamhet så som äldreomsorgen.

I budgeten för 2014 skjuter vi till 6 miljoner kronor extra för att säkerställa mer tid för personalen hos de äldre i Solnas hemtjänst och samtidigt klarar Solna att ha Sveriges lägsta kommunalskatt. Det är vi stolta över!

Läs mer om sammanställningen här: Så satsas det på de äldre


Tvärbana till och från Solna

Kristdemokraterna välkomnar invigningen av Tvärbanan till och från Solna. Vardagen kommer att underlättas för såväl solnabor som jobbpendlare när infrastrukturen till och från Solna nu förbättras.

Idag invigdes Tvärbanans sträckning till och från Solna. Från och med idag kommer trafiken att rulla mellan Alvik och Solna centrum.

Solnaborna har väntat länge, arbetet har tagit fyra år att slutföra, men nu är det äntligen färdigt och vardagen kommer att underlättas för såväl solnabor som jobbpendlare när infrastrukturen till och från Solna nu förbättras.

En resa beräknas ta 15 minuter mellan Alvik och Solna centrum. Det innebär att det från och med idag blir lättare för solnaborna att att lägga livspussel och det är vi kristdemokrater mycket glada för.

Infrastrukturen förbättras i Solna på fler sätt. Redan den 10 oktober öppnades den nya norra entrén till Solna station och idag öppnar också Solnavägen för biltrafik igen. Nästa år förbättras infrastrukturen ytterligare i och med förlängningen av Tvärbanan till Solna station.

Det är avgörande att infrastrukturen fortsätter att förbättras och Kristdemokraterna i Solna arbetar för detta – bland annat genom att försöka få till stånd Huvudstaleden i tunnel och t-bana till Arenastaden.


LO bemödar sig inte

Jag skulle önska att diskussionen om äldreomsorgen inte reduceras till ett skyttegravskrig, skriver Malin Appelgren (KD).

Jag inledde i en debattartikel publicerad här en diskussion om hur framtidens äldreomsorg ska se ut och finansieras när andelen äldre ökar och färre nöjer sig med den i socialtjänstlagen stipulerade ”skäliga levnadsnivån” .

Med tanke på den massiva, positiva respons jag fått fick jag hopp om att inlägget skulle leda till en konstruktiv debatt. Detta övergick dock i besvikelse när jag läste LO:s replik. Reflexmässigt svarar man att i den mån det finns problem inom äldreomsorgen så är det privatiseringen som är problemet. Detta trots att de privata utförarna i dag står för blott 17% av den totala äldreomsorgen och inte har ett dyft att göra med socialtjänstlagens utformning.

Att vi får allt fler vårdkrävande äldre, som ställer ofta fullt berättigade krav på en mer tillgänglig och god omsorg är ingen social eller politisk konstruktion: det är fakta. Likaså att vi inte har ett system som långsiktigt förmår finansiera en tillräcklig ambitionshöjning för att mota detta missnöje.

Bortsett från den vanliga socialistiska besvärjelsen – höjer vi bara skatten så löser sig allt – så bemödar sig inte LO med att presentera några tänkbara åtgärder överhuvudtaget.
Jag vågar ändå tro att det inom LO-förbundet Kommunal finns många kompetenta och engagerade medlemmar som ser behovet av att få till stånd en seriös diskussion om hur framtidens äldreomsorg ska vara utformad.

Är man på allvar oroad för risken att helt parallella system uppstår – ett helprivat för de som har råd, och ett heloffentligt för alla andra – borde det stigande missnöjet över vad det offentliga kan tillhandahålla få varningsklockorna att ringa i LO-borgen. Att på sikt tvingas ta ut konfiskatoriska skatter för att kunna erbjuda en välfärd som ändå inte lyckas göra alla nöjda borde rimligtvis inte ligga i medlemmarnas intresse, vare sig som arbetstagare eller som välfärdskonsumenter.

Jag skulle önska att denna viktiga välfärdsdiskussion inte reduceras till ett skyttegravskrig som börjar och slutar i partipolitiska floskler. Låt oss i stället engagera såväl hjärta som hjärna i en debatt som kan leda till konstruktiva lösningar. Det tycker jag medborgarna förtjänar.

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd med äldreomsorgsansvar, Solna


Malin Appelgren vann KD Solnas provval inför valet 2014

Kristdemokraterna i Solnas provvalsresultat är genomfört och det var partiets nuvarande gruppledare och Solnas kommunalråd Malin Appelgren som vann provvalet.

Provvalet är rådgivande för lokalavdelningens nomineringskommitté i dess arbete med att ta fram förslag till kristdemokratisk valsedel inför kommunalvalet den 14 september 2014. Hur listan till kommunfullmäktige slutligen kommer att se ut fastställs på Kristdemokraterna i Solnas årsmöte den 15 februari 2014.

I provvalet har Kristdemokraterna i Solnas medlemmar fått lista de kandidater de helst vill se representera partiet i kommunfullmäktige efter nästa års val. Den kandidat som fått placering nummer ett har fått sju poäng, nummer två har fått fem poäng, nummer tre tre poäng, nummer fyra två poäng och nummer fem en poäng.

– Resultatet tyder på ett gott förtroende för den nuvarande fullmäktigegruppen samtidigt som nya kandidater lyfts fram. Resultatet ger en jämn könsfördelning och en relativt bra åldersspridning, meddelar nomineringskommittén.

Provvalsresultat

Placering – antal poäng

1. Malin Appelgren, 236

2. Samuel Backlund, 123

3. Stefan Appelgren, 74

4. Madeleine Lidman, 73

5. Kent-Rune Sjöholm, 52

Placering – antal förstaplatser

1. Malin Appelgren, 29

2. Samuel Backlund, 5


Mer tid hos äldre i Solnas hemtjänst

Kristdemokraterna i Solna meddelar idag att höstens budget från den styrande Alliansen innehåller en satsning om 6 miljoner kronor extra till omvårdnadsnämnden för att skapa mer tid för personalen hos de äldre i Solnas hemtjänst.

Kristdemokraterna ansvarar för Solnas äldreomsorg och i och med satsningen för att förbättra hemtjänsten har partiet nu drivit igenom en av sina två främsta prioriteringar i årets budgetförhandling.

– Vi är stolta över att ha lyckats driva igenom årets förstärkning av hemtjänsten. Satsningen på mer tid för personalen hos de äldre syftar till att ge bättre kvalitet och en ökad känsla av trygghet för den som är i behov av hemtjänstens omsorg, säger Malin Appelgren, kristdemokratiskt kommunalråd, med ansvar för äldreomsorg.

– Personalen måste kunna känna att man har tillräckligt med tid för att garantera att Solnas äldre bemöts med värdighet och respekt och det skapar vi nu bättre förutsättningar för, avslutar Malin Appelgren.


Skoltoan är ingen skitsak – vi rustar Solnas skolor

Solnas skolor måste fortsätta att rustas. Vi behöver måla om och lägga nya golv och inte minst behöver många toaletter bytas ut. Skoltoan är ingen skitsak – därför satsar Alliansen 16 miljoner kronor extra i budgeten 2014 för att upprusta skolor och förskolor.

Ofräscha och förstörda toaletter är vardag för många elever. 70 procent av eleverna i Sverige undviker att gå på toaletten, ibland under hela skoldagen. Kristdemokraterna värnar barn- och ungas uppväxtvillkor och vi anser inte att de ska behöva acceptera en skolmiljö där man inte ens vill gå på toaletten.

Med omtanke om barnen verkar Kristdemokraterna i hela landet för att Sveriges kommuner ska satsa på skolmiljön. Det handlar om att ge eleverna en trygg miljö där de kan lägga kraft och energi på skolarbetet.

Vi är glada över att vi inom ramen för Alliansen fortsatt klarar av att satsa resurser på att rusta eftersatta skolor och förskolor i vår stad.


Malin Appelgren (KD) omnämns i Svenska Dagbladet och Dagen

Elisabeth Sandlund på tidningen Dagen har uppmärksammat Malin Appelgrens debattartikel på DN-debatt om framtidens äldreomsorg. Utdrag ur Sandlunds artikel:  Äldreekvationen som inte går ihop

”Alldeles för ofta får vi nya exempel på att människor, som slitit hårt hela livet och snällt och lydigt betalt sina skatter, inte får den hjälp de anser sig i behov av när ålderdomen gjort sig påmind med allehanda krämpor och nedbrytande ensamhet.”

”Trycket mot äldreomsorgen ökar i takt med att medellivslängden stiger för stora årskullar, som dessutom vant sig genom livet att ställa krav och få sin vilja igenom.

Därför är det positivt att Malin Appelgren, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna med ansvar för äldreomsorgen, i en debattartikel i måndagens DN sätter fingret på den riktigt ömma punkten, att gapet mellan allmänhetens förväntningar på samhällets service och de insatser som samma samhälle har möjlighet att erbjuda redan är avsevärt och blir allt större.”

Också Svenska Dagbladet har noterat debattartikeln från Solnas kristdemokratiska kommunalråd. Så här skriver Maria Ludvigsson: Appelgren törs. Törs KD?

”Malin Appelgren (KD) är Solnas kommunalråd med ansvar för äldrefrågor, en politisk position som normalt tenderar att dämpa idé- och policyutveckling. Vardagen gör det svårt att höja blicken, brukar man säga. Appelgren använder emellertid sin erfarenhet för att svara på de svåra frågorna om finansiering och kvalitet.”

Läs också Malin Appelgrens debattartikel på DN-Debatt: Nog med krokodiltårar – välj en ny väg för äldreomsorgen


Nog med krokodiltårar – välj en ny väg för äldreomsorgen

Höj ambitionsnivån. Äldre runt om i landet får inte den hjälp de behöver – helt enkelt för att socialtjänstlagen inte kräver det. Nu krävs åtgärder och politiskt ansvarstagande för att skapa förtroende för äldreomsorgen, skriver kommunalrådet i Solna, Malin Appelgren (KD), på DN-debatt och stakar ut tre alternativa vägar framåt. 

Hur skröplig ska en person behöva bli för att ha rätt till samhällets fullskaliga stöd? Frågan är inte bara filosofisk. Upprördheten var stor efter att Aktuellt rapporterade att en nästan hundraårig person i Heby nekats en plats på ett vård- och omsorgsboende, inte bara en gång utan flera. Skälet uppges vara att den nittionioårige mannen är för frisk, och därför klarar av att bo hemma. Ansvarig minister, min partikollega Maria Larsson (KD), uttryckte stor bestörtning över kommunens kallsinnighet. I inslaget uttryckte hon en förhoppning om att ansvarig tillsynsmyndighet ”inte bara tar dem i örat utan ger bötesförelägganden”.

Här finns ett problem. Fallet har överklagats av Förvaltningsrätten och kommunens biståndshandläggare har fått rätt. Hur ska kommunen kunna vitesföreläggas för att ha följt lagen?

Fallet är bara ett av många reportage som kretsat kring svårigheterna för gamla människor att få plats på boende när de själva känner att de inte längre orkar eller vill bo kvar i sina hem. Samtidigt som antalet äldre stiger har antalet platser minskat med 25 % de senaste 10 åren, kvarboendeprincipen vinner allt mer mark, oftast i enlighet med den äldres vilja men ibland påtvingat.

När medier beskriver utvecklingen verkar det vara omöjligt att hitta någon som kan förklara varför lagstiftningen ser ut som den gör – och än mindre varför ingen ändrar den, om situationen nu upplevs som ovärdig en välfärdsstat.

Bakgrunden är följande: den kommunala behovsprövningen styrs av Socialtjänstlagens kriterier. Denna stipulerar att en människa som har behov av äldreomsorg har rätt till en ”skälig levnadsnivå”. Detta kan ställas mot LSS, som är en egen lagstiftning som omfattar personer med olika typer av handikapp. Denna ger brukarna rätt till ”goda” levnadsvillkor.

I dagsläget finns inte ett enda parti som föreslår en dylik ambitionshöjning på äldreomsorgens område. Inte heller den rödgröna oppositionen, som annars tar varje tillfälle i akt att beskriva sektorn som ett ofrivilligt offer för borgerliga besparingar och kapitalistisk rovdrift kommer med några konkreta förslag som adresserar den kommunala behovsprövningen. Att bara tala i generella termer av skattehöjningar duger inte: oavsett hur mycket eller lite pengar som finns i de kommunala skattkistorna kvarstår ju kriterierna. Det finns heller inga garantier för att resurserna skulle användas för just detta ändamål.

Ett hederligare, men betydligt mera svåruppfyllt löfte hade varit att säga att man vill förändra Socialtjänstlagen så att den garanterar den äldre en ”god”, snarare än en ”skälig” levnadsnivå – och sedan förklara hur man ska finansiera denna förändring. Det är i detta senare led som skon klämmer.

Erfarenheterna från LSS-lagstiftningen är nämligen att det i sig mycket lovvärda initiativet, som givit många människor med funktionsnedsättning möjlighet att leva goda liv, skapade en verklig kommunalekonomisk gökunge: mellan 1994-2010 ökade kostnaderna med 138 procent och kostnaderna fortsätter att stiga. Då utgör den grupp som omfattas av LSS ändå ett begränsat antal människor. Enligt SKL kommer andelen i befolkningen som är 65 år eller äldre öka med 41 % mellan 2010 och 2035. Den största ökningen sker bland personer som är 85 år eller äldre. Den mest vårdtunga gruppen äldre beräknas öka med 76 % under samma period. Skulle man genomföra samma ambitionshöjning inom äldreomsorgen skulle det innebära en ökning med kommunalskatten med många kronor.

Som ansvarigt äldrekommunalråd i Solna ser jag att en sådan utgiftsökning skulle innebära en högst påtaglig resurskonkurrens med andra grupper som också behöver, och förväntar sig offentligt stöd. Och detta även om vi chockhöjde skatterna! Då är ändå Solna en tillväxtkommun med låg arbetslöshet och god skattebas – för många kollegor i glesbygden skulle en sådan utgiftsökning vara omöjlig att hantera.

De flesta beslutsfattare är väl medvetna om att den demografiska utmaning vi har framför oss saknar en hållbar lösning om dagens system bibehålls intakt. Och nu handlar det bara om att bara bygga ut den befintliga omsorgsinfrastrukturen i tillräcklig mån för att kunna möta utvecklingen mot en kraftigt ökande andel vårdkrävande äldre som tar fart i slutet av 10-talet. Inte om att möta de ständigt stigande förväntningarna på högre kvalitet, bättre service och en individualisering av tjänsterna.

Att dessa förväntningar redan idag slår igenom märks i den politiska debatten. Det finns idag två kategorier missnöje som både medier och politiker ofta blandar ihop – som till exempel i fallet med den mycket gamla, men förhållandevis pigga mannen i Heby:

 • De som inte får den äldreomsorg som de enligt socialtjänstlagen är berättigade till. Här hittar vi tragiska fall om vanvård, obefintlig bemanning på demensboenden nattetid, med mera.
 • De som inte får tillgång till äldreomsorgen alls (avslag), samt personer som inte är nöjda med den standard som ”skäliga levnadsvillkor” ger rätt till. Det är ofta dessa vi får se i media, där sköra äldre personer får avslag på insatser de ansökt om med motiveringen att de uppnår skälig levnadsnivå utan ansökta insatser. Hit hör också de som får insatser men som önskar mer – högre personaltäthet, bättre mat, trevligare boendemiljöer.

Det är en farlig utveckling när gapet mellan allmänhetens förväntningar och det offentligas skyldigheter blir allt bredare. Därför är det viktigt att både verklighetsbeskrivningen och det politiska ansvaret tydliggörs. Att bara stoppa huvudet i sanden är inte en hållbar strategi. Här finns, så vitt jag kan se, tre möjliga alternativ:

 1. Bana väg för privat tilläggsfinansiering och undanröja hinder som gör det möjligt för en aktör – privat eller kommunal – att inom ramen för den egna verksamheten erbjuda pluskoncept på olika nivåer. Då kan man både hitta nya finansieringskanaler och bana väg för mer innovation inom äldreomsorgen.
 2. Höj ambitionsnivån i socialtjänstlagen och acceptera att äldreomsorgen kommer att ta betydligt större andel av BNP i anspråk, och därmed tränger ut andra utgifter.
 3. Avgränsa det offentliga uppdraget och låt de friskaste – och rikaste – pensionärerna stå för en större del själva (till exempel genom att höja maxbeloppet i den nationellt fastställda maxtaxan). Låt sedan marknaden ersätta en del av det offentliga uppdraget, till exempel genom ett utökat RUT-avdrag istället för hemtjänst. På så vis frigörs resurser som kan användas till att ge ett värdigt liv åt de med störst behov.

Med största sannolikhet kommer en kombination av dessa åtgärder vara nödvändiga, om det offentliga ansvaret ska hålla för hela befolkningen.

De politiker som inte bara vill visa empati med enskilda fall som figurerar i media utan också arbeta för att få till hållbara förändringar som kan garantera en värdig äldreomsorg måste uttrycka vilja att höja ambitionsnivån i socialtjänstlagen och föreslå hur det ska finansieras. Allt annat framstår som krokodiltårar.

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd, Solna