• Till Solna är alla välkomna!

  Svensk äldreomsorg är beroende av att människor fortsatt vill komma till vårt land för att bidra till vår gemensamma välfärd och forma sin egen framtid. Detsamma gäller för oss i Solna.

  (mer…)

 • Ordning och kunskap i fokus krävs för att vända skoltrenden

  Svenska elevers kunskapsresultat fortsätter att sjunka i OECD:s internationella kunskapsmätning. Den negativa trenden måste brytas. Kristdemokraterna vill se en skola med ordning och kunskap i fokus och fler föräldrar behöver engagera sig i sina barns skolgång.

  (mer…)

 • Jultraditioner i skolan, självklart!

  ”För oss kristdemokrater är det självklart att tillåta skolavslutningar i kyrkan, luciafirande och julsånger på våra skolor”

  (mer…)

 • Nöjdare äldre i Solna

  Äldre solnabor är i många fall mycket nöjda med både boende och hemtjänst. Antalet nöjda äldre i Solna har också ökat. Det framgår av Socialstyrelsens senaste årliga undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? som presenterades i förra veckan.

  (mer…)

 • Bättre lärare, också i Solna

  Det behövs bättre lärare också i Solna. Kristdemokraterna och Alliansen i Solna satsar 2 miljoner kronor extra på högre lärarlöner i budgeten för 2014. 

  Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i, och Solna en av de bästa städerna. För att barn och unga ska få en bra start i livet måste skolan vara bra. Därför är det oroväckande att se hur utbildningsnivån i landet sjunkit under lång tid.

  De senaste resultaten från den internationella kunskapsmätningen PISA visade åte...

 • Vi vill hjälpa dig som hjälper andra!

  Kristdemokraternas julkampanj är här. Den handlar om hur vi vill stärka det civila samhället och uppmuntra till välgörenhet.

  Vi vill ha ett Sverige där människor bryr sig om varandra och där frivilliga insatser uppmuntras. Tack vare Kristdemokraterna är det sedan 2012 möjligt för privatpersoner som ger gåvor till ideella organisationer att få en skattereduktion. Om du skänker 200 kronor i månaden får du 50 kronor av dem tillbaka på skatten. Nu vill vi utvidga avdragsrätten, för att y...

 • Vi arbetar för ökad personaltäthet och mindre barngrupper i förskolan

  ” Vi kristdemokrater är stolta över att ha drivit igenom satsningar på förskolan. Vår ambition är att säkerställa personaltätheten i stadens förskolor och att minska risken för alltför stora barngrupper”, säger Malin Appelgren, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna.

  En av kristdemokraternas två främsta prioriteringar inför årets budgetförhandling med övriga Alliansen var satsningar på förskolan för att åstadkomma ökad personaltäthet och mindre barngrupper i förskolan.

  I budget...

 • Vi satsar på fler sommarjobb för Solnas unga

  Vi satsar på fler sommarjobb för Solnas unga

  För att erbjuda fler ungdomar i Solna möjlighet till sommarjobb utvidgar Kristdemokraterna och Alliansen stadens sommarjobbsatsning.

  Solnas arbetslöshet är lägre än på många andra håll i landet. Det gäller även ungdomsarbetslösheten. För att Solna ska bli en av Sveriges bästa städer att växa upp i tänker Kristdemokraterna dock fortsätta att förbättra stad ens arbete för fler jobb och företagande.

  Vi utvidgade för en tid sedan staden...