• Vi besökte Röda Korset i Solna

  Vi sätter stort värde på den verksamhet som Röda korset utför i vår stad  och kommer att prioritera stöd till hjälporganisationer, ta initiativ till ett frivilligcenter och utreda möjligheten att medfinansiera sociala påverkansprojekt.

  (mer…)

 • KD Solna ska stoppa den höga ungdomsbrottsligheten

  ”Vi ska stoppa den höga ungdomsbrottsligheten i Solna”, skriver Malin Appelgren (KD) och föreslår en trygghetskommitté, fler övervakningskameror, nolltolerans mot klotter och skadegörelse samt att varje skola i Solna ska få en kontaktpolis.

  (mer…)

 • Kyrkans öppna förskola

  Idag besökte KD Solnas kommunalråd, Malin Appelgren, och hennes politiske sekreterare, Christian Carlsson, Kyrkans Öppna Förskola i Solna. Öppna förskolan drivs av Svenska kyrkan, dvs en helt fristående ideell aktör.

  (mer…)

 • Stoppa hederskulturen

  I vårt land gäller de mänskliga rättigheterna och de gäller lika för alla. Vi vill öka informationen bland kommunens medarbetare och i Solnas skolor om hederskultur. Samtidigt är vi angelägna om att stärka upp Origo, länets gemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld.

  (mer…)

 • Solnabor får mer i plånboken

  Solnaborna får nu mer i plånboken. Detta tack vare att regeringens femte jobbskatteavdraget slår igenom under 2014. Kristdemokraterna strävar efter att skatten fortsatt ska vara låg i Solna. Det ökar människors frihet och skapar förutsättningar för starkare familjer.

  (mer…)

 • Vi är familjens röst – för frihet och socialt ansvar

  Kristdemokraterna är familjens röst – för frihet, trygghet och socialt ansvar. Vi vill stärka Solnas familjer och civila samhället genom en politik som ger människor mer i plånboken och egenmakt. Vi gör det lättare att lägga livspussel.

  (mer…)

 • Snöröjningen måste bli bättre

  Solnaborna är mer missnöjda med snöröjningen än vad man som regel är i andra kommuner. Kristdemokraterna anser att det krävs en ambitionshöjning när det gäller såväl snöröjning som halkbekämpning.

  Snön har åter fallit över Solna. Det innebär att människor i vanlig ordning har hört av sig med synpunkter på snöröjning och halkbekämpning. Många upplever att snöröjningen är sämre i vår kommun än i både Stockholm och Sundbyberg. Solnaborna är också mer missnöjda med snöröjningen än vad ma...

 • Solna ska stödja stadens hjälporganisationer

  Kristdemokraterna i Solna vill stärka stadens frivilligorganisationer genom att prioritera stöd till hjälporganisationer, ta initiativ till ett frivilligcenter och genom att utreda möjligheten för Solna stad att medfinansiera sociala påverkansprojekt.

  (mer…)