• Brottsligheten bland Solnas unga måste ner

 • 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

  Solna ska bli en av Sveriges bästa städer att växa upp i och som ett viktigt led i arbetet vill vi kristdemokrater skapa förutsättningar för mer tid för barnen. Våra barn skulle må bra av mer tid tillsammans med sina föräldrar, men också med andra vuxna förebilder. Valfrihet inom barnomsorgen är en självklarhet för oss. Därför är det vår ambition att skapa möjlighet till mer tid för barnen oavsett om barnen finns i hemmet, hos dagmamma eller på förskola. Det behövs vuxna som har tid att lys...

 • Bättre brottsofferstöd

  Kristdemokraterna kommer inte bara prioritera kampen mot brottsligheten i Solna, vi kommer också att arbeta för ökade anslag till de organisationer som arbetar med brottsofferstöd, säger Malin Appelgren, kommunalråd (KD), och föreslår dessutom att en brottsofferstödjande person alltid ska finnas vid Solna polisstation.

  (mer…)

 • Samuel Klippfalk blir KD Solnas nya kommunalråd

  Samuel Klippfalk, 35 år, blir KD Solnas nya kommunalråd och han toppar även listan inför valet till kommunfullmäktige. Som ansvarig för stadens äldreomsorg kommer han arbeta för att hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning, för äldres rätt till utevistelse och för att få till stånd ett trygghetsboende. I övrigt är mindre barngrupper i förskolan samt en tryggare och snyggare stadsmiljö prioriterade frågor för nya kommunalrådet.

  (mer…)

 • Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

  Kristdemokraterna är partiet som vill stärka familjen, det civila samhället och din egenmakt. Vi är partiet för personlig frihet och socialt ansvar, som bevakar politikens gränser och som lyfter att ett starkt samhälle är något annat än en stor stat. Det är i ett starkt samhälle med starka familjer, växande företag och ett rikt föreningsliv – där våra kärnvärden hålls levande – som Solnas barn och unga kan ges en trygg uppväxt.

  (mer…)

 • 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

  Solna ska byggas underifrån, med enskilda människor som utgångspunkt och familjen som viktigaste byggsten. Familjer är olika och ser olika ut, men alla familjer är viktiga. I en fungerande familj möts vi av kärlek och omtanke och vi får lära oss värderingar om vad som är rätt och fel. Kristdemokraterna menar att det är genom starkare familjer som vi också formar en starkare stad med tillväxt – en stad som erbjuder barn och unga en trygg uppväxt med goda framtidsutsikter.

  (mer&hellip...

 • Hur får du ihop tid med barnen?

  KD Solna kampanjade idag på flera platser i staden. Vi önskade solnaborna en fin ”Alla hjärtans dag” och skickade också med ett budskap om tid med barnen.  

  (mer…)

 • Mindre barngrupper i förskolan

  Inför maxtak för barngruppernas storlek och samverka stat, kommun och föräldrar för att minskar barngruppernas storlek, skriver Madeleine Lidman (KD), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Solna.

  (mer…)

 • Solna ska bli en tryggare stad

  Kristdemokraterna arbetar för att Solna ska vara en trygg och hederlig stad att växa upp i där människor vågar röra sig fritt. Solna behöver bli en tryggare stad och därför föreslår vi en kommunal trygghetskommitté, bättre utomhusbelysning, nolltolerans mot klotter, fler övervakningskameror och ”Näpo-jogg” runt Råstasjön.

  (mer…)

 • Nytt förslag om Råstasjön från Alliansen i Solna

  Alliansen i Solna har enats om ett nytt förslag till byggnation vid Råstasjön. Vi föreslår stora förändringar i förhållande till det tidigare planförslaget. Kristdemokraterna i Solna är nöjda med att vårt nya förslag bättre bevarar Råstasjön som naturområde.

  (mer…)