Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kristdemokraterna är partiet som vill stärka familjen, det civila samhället och din egenmakt. Vi är partiet för personlig frihet och socialt ansvar, som bevakar politikens gränser och som lyfter att ett starkt samhälle är något annat än en stor stat. Det är i ett starkt samhälle med starka familjer, växande företag och ett rikt föreningsliv – där våra kärnvärden hålls levande – som Solnas barn och unga kan ges en trygg uppväxt.

Vi kristdemokrater formar vår politik utifrån en kristen människosyn och värdegrund om alla människors lika och okränkbara värde. Vårt mål med politiken är ett samhälle som ger varje människa möjlighet att förverkliga sin fulla potential, där det råder samhällsgemenskap och där människor bemöts med värdighet och respekt.

Solna ska byggas underifrån, med enskilda människor och familjers vardag somutgångspunkt. Familjen är samhällets viktigaste byggsten och vi kristdemokrater vill erbjuda valfrihet och ökat utrymme i människors privatekonomi genom låg skatt. Mår man bra och har tid för sina nära och kära, presterar man också bättre. Människors livskvalitet och familjens ställning är därför avgörande för stadens och Sveriges framtida utveckling.

Kristdemokraterna har som inget annat parti familjen i fokus. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för fler jobb och mer företagande så att fler solnabor kan komma i arbete och vi försvarar valfriheten i barnomsorgen. Kristdemokraterna är familjens röst och vi arbetar för att det ska bli enklare att kombinera arbete och familjeliv. Vi vill göra det lättare att lägga livspussel.

Kristdemokraterna är alternativet i Alliansen som satsar på en skola med ordning och kunskap i fokus, som arbetar för att minska barngrupperna i Solnas förskolor och som ser till att mormor har det bra inom stadens äldreomsorg. Vi vill skapa ett familjevänligare samhällsklimat och strävar efter att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Vi inser att Sveriges framtida utveckling och stadens tillväxt börjar med en god uppväxt.

En röst på Kristdemokraterna gör skillnad – rösta KD i valet den 14 september!

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer