• 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

  Kristdemokraterna är det parti som ansvarar för Solnas äldreomsorg. Vår drivkraft är att åstadkomma en trygg äldreomsorg av god kvalitet, präglad av valfrihet och delaktighet, där den som är i behov av omsorg bemöts med värdighet, omtanke och respekt. Omsorgen om stadens äldre är och har alltid varit en prioriterad fråga för oss och även om vi vill göra mer så är vi stolta över vad vi åstadkommit hittills

  Kristdemokraterna i Solna har sett till att upprätta värdighets– och kvalitetsg...

 • 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

  Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst. Vi är partiet för personligt ansvar och individuell frihet men också för ansvar för samhällets mest utsatta. Människor ska få möjlighet att stå på egna ben, men då vi är som svagast ska vi också veta att vi kan få samhällets stöd.

  (mer…)

 • Backlund blir Klippfalk

  Solnas nya kommunalråd byter namn på grund av giftermål. Kristdemokraternas kommunalråd hette tidigare Samuel Backlund men heter numera Klippfalk.

  (mer…)

 • Kristdemokraterna fyller 50 år

  Idag fyller Kristdemokraterna 50 år! Den 20 mars 1964 bildades partiet och sedan dess har vi arbetat för ett mänskligare Sverige.

  (mer…)

 • Solna ska inte längre driva Friends arena

  Kristdemokraterna i Solna har från början varit tydliga med att det inte är en kommunal kärnverksamhet att driva arenor. Därför är vi mycket nöjda med att driften nu övergår till en annan aktör, säger Samuel Klippfalk (KD), med anledning av att Solna inte längre ska vara med och driva Friends arena.

  (mer…)

 • 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

  Solna behöver bli en tryggare stad. Den upplevda tryggheten har ökat, men alltför få känner sig nöjda med tryggheten. Solnabor upplever mindre trygghet inför att vistas ute på kvällar och nätter än övriga invånare i länet och vi känner en större oro för att utsättas för rån och misshandel. Kristdemokraterna vill ta ansvar för att förbättra den här situationen. Vi vill arbeta för att göra Solna till en trygg och hederlig stad att växa upp i, där människor vågar röra sig fritt.

  (mer&h...

 • 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

  Solna är en storstadskommun med parker och natur som erbjuder fantastiska fritidsmöjligheter. Vi ska ta ansvar för ett gott förvaltande av Solnas natur och grönområden – det är grunden för såväl etiskt miljöarbete som att säkerställa goda fritidsmöjligheter.

  (mer…)

 • Sjukfrånvaron fortsätter att minska i Solna

  För femte året i rad minskar sjukfrånvaron i Solna. Med allt friskare medarbetare utmärker sig Solna positivt i förhållande till trenden bland övriga kommuner i länet och det är vi kristdemokrater stolta över.

  (mer…)

 • Företagsamheten växer i Solna

  Solna hade den högst växande företagsamheten i länet under 2013 och för andra året i rad hade vi också den högsta nyföretagsamheten hos yngre mellan 16-34 år. Driftigheten hos enskilda solnabor är något som vi kristdemokrater är mycket tacksamma för och stolta över. 

  (mer…)

 • 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

  Solna är en mycket snabbt växande stad och det är positivt. Många vill bosätta sig hos oss för att arbeta, studera, bilda familj och på så vis forma sin framtid. Det medför dock utmaningar. Bostadsbristen och trångboddheten i Stockholmsregionen är välkänd.

  (mer…)