• Rätt agenda i Bryssel!

  EU är ett fantastiskt samarbete för att gemensamt lösa frågor som vi i kommunen eller Sverige inte klarar av att lösa på egen hand. EU ska dock endast fokusera på de stora gränsöverskridande frågorna som organiserad brottslighet, klimatpåverkan och hur vi ökar handeln inom Europa och frihandeln i världen. Det vi solnabor eller svenska folket bäst beslutar om själva ska vi också få besluta om. EU måste hålla sig borta från detaljregleringar om vår arbetstid, det svenska snuset, hur föräldral...

 • Kristdemokraterna vill låta föreningar bedriva fritidsklubb

  ”Istället för att föräldrar ska stressa för att hämta och lämna vid både fritidsklubb och fritidsaktiviteter på kvällen vill Kristdemokraterna i Solna att föreningar som till exempel AIK, SS04 och Solna Vikings ska kunna bedriva fritidsklubb. Det skulle kunna innebära mer tid till idrottande och mer tid för familjen”, säger Samuel Klippfalk (kd), kristdemokratiskt kommunalråd i Solna stad.

  (mer…)

 • Huvudstaleden i tunnel kan bli verklighet

  Huvudstaleden i tunnel kan bli verklighet sedan regeringen presenterat nyheten att ge Trafikverket i uppdrag att utreda saken. ”Det skulle innebära bort med köerna, bort med bullret och bättre framkomlighet för solnaborna men också bättre förutsättningar för fler bostäder i norra Stockholmsregionen”, säger Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd Solna.

  (mer…)

 • Replik (s): Fler jobb – men också brottsförebyggande

  SVAR på insändaren ”Skrämmande förslag KD” (18/3) och ”Ge unga en meningsfull fritid så minskar brotten” (25/3) i tidningen Mitt i Solna.

  (mer…)

 • Stoppa den ökande våldsbrottsligheten i Solna

  Solna är en av de kommuner där våldsbrottsligheten ökat allra mest under senare år. Kristdemokraterna i Solna har sedan tidigare presenterat flera förslag för att sätta stopp för den ökande brottsligheten i vår stad. En röst på KD är en röst för ett tryggare och hederligare Solna.

  Brottsförebyggande rådets nya siffror visar att antalet anmälda våldsbrott i landet minskar, men Solna går emot trenden och visar upp en ökning.  Vår stad är en av de kommuner där våldet ökat allra mest mel...

 • 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund

  En röst på Kristdemokraterna är en röst för ett hederligare Solna – ett Solna med ordning och reda, där människor vill göra rätt för sig, där man lyssnar på varandra och behandlar andra med öppenhet, tolerans och respekt. Solna ska genomsyras av den människosyn och etik som förvaltats av den kristna- och västerländska idétraditionen.

  (mer…)

 • Ebba Busch Thor besöker KD Solnas EU-valkickoff!

  Vi närmar oss EU-valet med stormsteg. Det kommer att bli ett fantastiskt spännande och viktigt val. Kristdemokraterna har goda förutsättningar att göra ett bra val i och med att Lars Adaktusson toppar listan men för att nå framgång kommer vi också att behöva jobba hårt i lokalavdelningen. Dina insatser behövs.

  (mer…)