Kontaktpolis i skolan är viktigt

Kristdemokraterna i Solna är fast beslutna om att minska ungdomsbrottsligheten. Vår stad har den tredje högsta ungdomsbrottsligheten i länet och det är oacceptabelt. Vi har tidigare skrivit om Polisens siffror för perioden 2009-2013 som visar på mer än 100 ärenden per 1000 unga i åldern 15-20 år.

Läs mer


EU måste stå upp för människovärdet

Vi i Sverige har ett moraliskt ansvar inte bara för oss själva utan också för våra medmänniskor i andra länder. Många människor tvingas idag fly undan krig och förtryck i sina hemländer och det är bra att Solna och övriga Sverige tar ett stort ansvar för dessa människor på flykt, skriver Anna Maria Johansson.

Läs mer


Ingen hemlös ska behöva sova utomhus

Hemlösa ska få hjälp med plats på ett akutboende eller härbärge och ingen ska behöva sova utomhus så länge personen inte uppför sig våldsamt eller hotfullt. Vi vill också införa den framgångsrika modellen ”Bostad Först” för hemlösa med missbruksproblematik, skriver Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd i Solna stad.

Läs mer


Solna får sitt första trygghetsboende

”Vi har en stor efterfrågan på trygghetsboende och det känns därför mycket bra att kunna presentera den här efterlängtade nyheten som innebär ökad valfrihet och möjlighet till tryggare boende för Solnas äldre”, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i omvårdnadsnämnden.

Läs mer


Företagsvänligaste politikern i Solna är kristdemokrat

Den företagsvänligaste politikern i den företagsvänligaste kommunen är KD Solnas kommunfullmäktigeledamot Malin Appelgren.

I veckan utsåg Svenskt näringsliv Solna stad till den kommun i Sverige med bäst företagsklimat . Under ett frukostmöte idag på Aula Medica utsågs dessutom Kristdemokraterna i Solnas fd. kommunalråd och fullmäktigeledamot Malin Appelgren till Solnas mest företagarvänliga politiker av Företagarna Solna. Den företagsvänligaste politikern i den företagsvänligaste kommunen är alltså kristdemokrat.

Till grund för utnämnandet låg en enkät som genomförts av Företagarna. Så här lyder en kommentar från Företagarna:

”Att Malin genomfört många upphandlingar via såväl LOU som LOV för att ge fler företag möjlighet att erbjuda sina tjänster till Solnaborna såg vi som mycket positivt. Hon har internt arbetat för bättre upphandlingar, med färre krav utanför grunduppgiften vilket är mycket bra. Hon har även arbetat för att säkerställa likvärdiga villkor för privata och kommunala utförare och även för en bättre dialog mellan politik och företag i kommunen” säger Emma Tonnes regionchef, Företagarna.

Kristdemokraterna i Solna är stolta över Malin Appelgren, stort grattis från lokalavdelningen.


EU behöver fler jobb och fler företag

En av Europas största utmaningar är att bekämpa arbetslösheten och att få ordning på sin ekonomi. Sveriges regering har fört en politik som gjort det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Det tillsammans med en politik för ordning och reda i ekonomin har gjort att sysselsättningen ökat och att vårt land klarat sig relativt väl trots att vi genomgått finanskris i form av den värsta recessionen sedan depressionen. Andra länder i Europa har dock klarat sig betydligt sämre.

Medlemsländerna i EU behöver nu fokusera på själva kärnan i EU-samarbetet – att främja handel inom unionen och med omvärlden för att skapa förutsättningar för fler jobb och fler företag.  Vi behöver höja takten för att ta bort handelshinder, genomföra tjänstedirektivet i samtliga medlemsländer och skärpa sanktionerna mot de länder som inte genomför beslutade ekonomiska reformer.

Ett EU som gör för mycket riskerar att åstadkomma för lite. Vi kristdemokrater vill se att EU som fokuserar på sina huvudsakliga syften – däribland samarbete mellan medlemsländerna för att åstadkomma en politik för fler jobb, fler företag och därmed också en bättre välfärd.

Rösta på Kristdemokraterna i valet till Europaparlamentet den 25 maj – rösta för rätt agenda i Bryssel!

Andreas Hulusjö (KD), Ordförande för Kristdemokraterna i Solna


Solna har bäst företagsklimat

Svenskt näringsliv har återigen rankat företagsklimatet i landets kommuner och för sjunde året i rad placerar sig Solna i topp.

Svenskt näringsliv har rankat företagsklimatet i landets kommuner och för sjunde året i rad har man kommit fram till att Solna placerar sig i topp. Samarbetet med näringslivet i vår kommun är omfattande och kontaktytorna mellan staden och näringslivet är flera. Vi samarbetar exempelvis framgångsrikt mellan kommunen och de lokala företagen inom ramen för den så kallade Solnamodellen som syftar till att få fler i arbete. Det faktum att vi dessutom har en infrastruktur och hög etablering i vår stad är också faktorer som bidragit till utmärkelsen.

Kristdemokraterna i Solna är stolta över att vi i vår stad än en gång fått utmärkelsen för det bästa företagsklimatet. Det har under många år varit så att Solna varit en attraktiv plats för företagsetableringar men Solna har nu också högst tillväxt i länet gällande företagsamheten bland unga. Det är särskilt glädjande eftersom det är dagens unga företagare som också i framtiden kommer att skapa förutsättningar för jobb och välstånd i vår blomstrande stad.

Kristdemokraternas förslag för ett gott företagslimat: Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Mer om nyheten att Solna har bäst företagsklimat: Solna i topp för sjunde året i rad


EU ska bekämpa brott tillsammans

Den organiserade brottsligheten stannar inte vid nationsgränserna. Den rör sig mellan länder och för att stoppa gränsöverskridande brottslighet i form av människohandel och narkotikasmuggling behövs därför en gemensam plan inom EU. Vi behöver öka tull- och polissamarbetet, det bör ske en ökad samverkan mellan medlemsländernas narkotikapolis och medlemsländernas förmåga och skyldighet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism måste stärkas.

Vi kristdemokrater är särskilt angelägna om att EU ska agera hårdare för att stoppa barnsexhandeln. Barnsexhandeln är den tredje mest lönsamma brottsindustrin enligt FN och det är inte bara ovärdigt och moraliskt förkastligt utan också fullständigt oacceptabelt. EU:s länder har redan idag förbundit sig att vidta åtgärder mot dataservrar som sprider barnpornografiskt material, men vi vill gå steget längre så att staterna åläggs att tvinga sina internetleverantörer att blockera tillträde till dessa sidor oavsett var i världen servern befinner sig.

EU ska endast ägna sig åt de stora frågorna – sådant som enskilda medlemsländer inte klarar av att lösa på egen hand. Vi kristdemokrater menar att kampen mot den internationella brottsligheten är en sådan stor fråga. Vi är övertygade om att mer samarbete på det här området i EU också leder till en tryggare och hederligare uppväxtmiljö för våra barn- och unga här i Solna. Rösta därför på Lars Adaktusson (KD) i valet den 25 maj – rösta för rätt agenda i Bryssel.

Carl Olehäll (KD)