• Solna är bästa kommunen att bo i för familjen

  Solna är den kommun i Sverige, efter Stockholm, som är bäst att bo i. Vår stad är till och med den allra bästa i länet att bo i för den som är ung eller har familj. Detta har nyhetsmagasinet Fokus kommit fram till i sin årliga ranking av landets 290 kommuner.

  (mer…)

 • Kontaktpolis i skolan är viktigt

  Kristdemokraterna i Solna är fast beslutna om att minska ungdomsbrottsligheten. Vår stad har den tredje högsta ungdomsbrottsligheten i länet och det är oacceptabelt. Vi har tidigare skrivit om Polisens siffror för perioden 2009-2013 som visar på mer än 100 ärenden per 1000 unga i åldern 15-20 år.

  (mer…)

 • EU måste stå upp för människovärdet

  Vi i Sverige har ett moraliskt ansvar inte bara för oss själva utan också för våra medmänniskor i andra länder. Många människor tvingas idag fly undan krig och förtryck i sina hemländer och det är bra att Solna och övriga Sverige tar ett stort ansvar för dessa människor på flykt, skriver Anna Maria Johansson.

  (mer…)

 • Solna får sitt första trygghetsboende

  ”Vi har en stor efterfrågan på trygghetsboende och det känns därför mycket bra att kunna presentera den här efterlängtade nyheten som innebär ökad valfrihet och möjlighet till tryggare boende för Solnas äldre”, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i omvårdnadsnämnden.

  (mer…)

 • Ingen hemlös ska behöva sova utomhus

  Hemlösa ska få hjälp med plats på ett akutboende eller härbärge och ingen ska behöva sova utomhus så länge personen inte uppför sig våldsamt eller hotfullt. Vi vill också införa den framgångsrika modellen ”Bostad Först” för hemlösa med missbruksproblematik, skriver Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd i Solna stad.

  (mer…)

 • Företagsvänligaste politikern i Solna är kristdemokrat

  Den företagsvänligaste politikern i den företagsvänligaste kommunen är KD Solnas kommunfullmäktigeledamot Malin Appelgren.

  (mer…)

 • EU behöver fler jobb och fler företag

  En av Europas största utmaningar är att bekämpa arbetslösheten och att få ordning på sin ekonomi. Sveriges regering har fört en politik som gjort det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Det tillsammans med en politik för ordning och reda i ekonomin har gjort att sysselsättningen ökat och att vårt land klarat sig relativt väl trots att vi genomgått finanskris i form av den värsta recessionen sedan depressionen. Andra länder i Europa har dock klarat sig betydligt sämre.

  ...

 • Solna har bäst företagsklimat

  Svenskt näringsliv har återigen rankat företagsklimatet i landets kommuner och för sjunde året i rad placerar sig Solna i topp.

  (mer…)

 • EU ska bekämpa brott tillsammans

  Den organiserade brottsligheten stannar inte vid nationsgränserna. Den rör sig mellan länder och för att stoppa gränsöverskridande brottslighet i form av människohandel och narkotikasmuggling behövs därför en gemensam plan inom EU. Vi behöver öka tull- och polissamarbetet, det bör ske en ökad samverkan mellan medlemsländernas narkotikapolis och medlemsländernas förmåga och skyldighet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism måste stärkas.

  (mer…)

  ...