Sommar, sol och bad?

Sommaren står för dörren och förväntansfulla barnfamiljer ser fram emot lata dagar tillsammans i solen. Kristdemokraterna vill verka för fler utomhusbad i Solna. Låt oss inreda vårt gemensamma vardagsrum och göra Solna trivsamt för såväl befintliga solnabor som nyinflyttade, skriver Samuel Klippfalk (KD).

Läs mer


Vi håller ordning i Solnas ekonomi och sätter kärnverksamheten främst

I förra veckan antog kommunstyrelsen i Solna ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2015. Den som lägger sin röst på Kristdemokraterna i Solna i höst kan känna sig trygg med att vi i första hand kommer att prioritera kommunens kärnverksamhet. Mindre barngrupper i förskolan, förbättringar inom hemtjänsten och en värdig äldreomsorg kommer fortsatt att vara prioriterade områden. Vi är dessutom angelägna om att Solna tar långsiktigt ekonomiskt ansvar. 

Läs mer
Alliansen i Solna mot en spretig opposition

Alliansens viljeinriktning för Solna nästkommande budget handlar om skolan, förskolan, utemiljön, trygg uppväxt för barnen och värdighet för stadens äldre. Man är tydlig med att en stabil ekonomi och en gemensam färdriktning ska fortsätta gälla. Samtidigt spretar oppositionen med tre olika skattesatser och inga gemensamma förslag.

Läs mer


Rejäl valfrihetsreform för Solnas föräldrar

”Solna behöver mer av kristdemokratisk familjepolitik – en politik för mer tid med barnen”, skriver Kristdemokraternas kommunalråd, Samuel Klippfalk (KD), och föreslår mindre barngrupper i förskolan, bättre information om valfriheten i familjepolitiken och en uppgradering av vårdnadsbidraget till en barnomsorgspeng.

Läs mer


Sommarjobbssatsning fördubblas

”Kristdemokraterna och Alliansen i Solna har i flera års tid sett till att utöka stadens sommarjobbssatsning. Vi kristdemokrater tänker fortsätta att satsa på sommarjobben även under kommande mandatperiod och Solnas företag ska både kunna erbjuda egna sommarjobbsplatser och vara med och finansiera kommunens sommarjobbsinitiativ.”, säger Anna Maria Johansson (KD). Läs mer


Solna ska satsa på sommarskola

”Vi behöver ge lärare bättre förutsättningar att vara ledare som leder klassen framåt och håller ordning i klassrummet. Det behövs mer tid till undervisning, tidigare uppföljning och ett upprättat föräldraansvar. Kristdemokraterna i Solna anser också att det är viktigt att elever som inte klarar målen erbjuds särskilt stöd och sommarskola för att nå kunskapsmålen”, skriver Madeleine Lidman (KD). Läs merSkolor ska få fira skolavslutning i kyrkan

Självklart ska skolans ämnesundervisning vara icke-konfessionellt, men lika självklart är för oss att varje skola själv ska få bestämma plats och utformning för sin skolavslutning. Skolavslutningar ska fortsatt kunna firas i kyrkan och någon annan inställning är dessvärre inget annat än ren moralpanik från vänster som vittnar om beröringsskräck inför kristendomen som religion, svensk historia och vårt eget kulturarv, säger Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD).

Läs mer