Inför äldreboendegaranti för alla över 85 år

Vi är stolta över att Solnas äldre blir allt nöjdare med äldreomsorgen och att omsorgen håller en hög kvalitet, men vi vill fortfarande mer. Om vi får fortsätta att ansvara för äldreomsorgen kommer vi att arbeta för bättre tillgänglighet och införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson (kd) och Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd, Solna.

Läs mer


Bästa företagsklimatet ska bli ännu bättre

Solna har landets bästa företagsklimat enligt Svenskt näringsliv. Solna har placerats i topp under de senaste sju åren och det är ett fantastiskt fint betyg. Bästa sättet att skapa fler jobb är nämligen ett företagsklimat där människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får blomstra. Bästa företagsklimatet ska dock bli ännu bättre, skriver Anna Maria Johansson (KD).

Läs mer


Vänsteroppositionen hotar valfriheten för Solnas barnfamiljer

Valfriheten för Solnas barnfamiljer är hotad. De rödgröna i form av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet vill minska människors frihet och makt över vardagen genom att avskaffa möjligheten att ta hand om egna barn i hemmet med vårdnadsbidraget. Också Folkpartiet utgör ett allvarligt hot mot en frihetlig familjepolitik , skriver Samuel Klippfalk (kd).

Läs mer