• Solna får nytt äldreboende

    ”Det är mycket glädjande att Solna får ett nytt äldreboende i Råsunda”, säger kommunalråd Samuel Klippfalk (kd). Klippfalk är särskilt nöjd över att valfriheten för Solnas äldre nu kan öka.  

    (mer…)

  • Förebyggande arbete gör alla till vinnare

    Omvårdnadsnämndens ordförande Samuel Klippfalk (kd) skriver i tidningen Äldre i Solna (nr 3) om förebyggande arbete i äldreomsorgen och betydelsen av seniorträffar och frivilligorganisationer.

    (mer…)