Nya förtroendevalda för KD Solna

Kristdemokraterna i Solna har  fått en rad nya förtroendeuppdrag i och med valresultatet och den partiöverenskommelse som förhandlats fram mellan partierna i kommunfullmäktige. De nya representanterna i nämnder och styrelser påbörjar sina uppdrag efter årsskiftet.

Läs mer


Alliansen styr Solna i minoritet

Kristdemokraterna fortsätter att regera tillsammans med Alliansen i Solna med en majoritet i kommunstyrelsen och stadens nämnder men med en minoritet i kommunfullmäktige. Det visade sig  tydligt vid kommunfullmäktige den 24 november då de rödgröna med stöd av Sverigedemokraterna valde att bifalla socialdemokraternas budgetförslag.

Läs mer


Solna samarbetar med Väsby melodifestival

”Samarbetet innebär inte enbart glädje, glitter och glamour utan också att Solna stad får möjlighet att ingå i ett nationellt nätverk för målgruppen personer med funktionsnedsättning!”, säger kommunalråd, Samuel Klippfalk (kd), ordförande för omvårdnadsnämnden och Solnas kommunala funktionshinderråd.

Läs mer