• Hög ålder ska i högre grad beaktas i Solna

    ”Fler äldre ska få möjlighet till omvårdnad vid äldreboende och färre ska behöva känna ensamhet och otrygghet i det egna hemmet”, skriver omvårdnadsnämndens ordförande, kommunalråd, Samuel Klippfalk (kd) i Vi i Solna.

    (mer…)

  • Solna får ny skola i Järvastaden

    ”Med en ny skola för de yngsta barnen i norra Solna kommer vi fortsatt att kunna erbjuda våra barn en trygg skolgång med kunskap och kvalitet i fokus”, säger kristdemokraternas kommunalråd, Samuel Klippfalk (kd).

    Solna får en ny skola i Järvastaden. Det står klart i och med kommunstyrelsens beslut den 12 januari om att etablera en ny skola i kvarteret Älgörten. Driftform och lokalfrågan ska nu slutligt utredas av stadens förvaltningsorganisation och programhandlingar ska tas fram.