Agera Kvinnojour finns nu i Solna

”Behovet är stort och kvinnor som utsätts för våld måste snabbt få samhällets stöd”, säger Josefin Granström (KD), ledamot i socialnämnden i Solna, och välkomnar att Solna nu åter har en kvinnojour.

Läs mer

Trygghetsboende i Huvudsta

Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att genomföra samråd kring ett förslag att vid Jungfrudansen intill Skoga äldreboende (kv Palsternackan) uppföra två byggnader med trygghetsboende. Tillsammans ger detta 70 lägenheter.

Läs mer