• Agera Kvinnojour finns nu i Solna

  ”Behovet är stort och kvinnor som utsätts för våld måste snabbt få samhällets stöd”, säger Josefin Granström (KD), ledamot i socialnämnden i Solna, och välkomnar att Solna nu åter har en kvinnojour.

  (mer…)

 • Rödgrönt försök att föra svenska folket bakom ljuset om äldreomsorgen

  Det som först framställs som en miljardsatsning på äldreomsorgen, framstår mest som ”ett ohederligt försök från de rödgröna regeringspartierna att föra svenska folket bakom ljuset”, menar Samuel Klippfalk (kd). 

  (mer…)

 • Bättre vård i livets slutskede

  I dag invigs Stockholms läns första palliativa kunskapscentrum. Centret ska förbättra vården för människor med obotliga, dödliga sjukdomar.

  (mer…)

 • Vi plockar skräp för ett renare, snyggare och tryggare Solna

  ”Som ordförande för trygghetsrådet inser jag att ett renare och snyggare Solna också skapar förutsättningar för ett tryggare Solna”, säger Samuel Klippfalk, (kd) som deltar i skräpplockarkampanjen, Clean-Up Land.

  (mer…)

 • Trygghetsboende i Huvudsta

  Byggnadsnämnden i Solna har beslutat att genomföra samråd kring ett förslag att vid Jungfrudansen intill Skoga äldreboende (kv Palsternackan) uppföra två byggnader med trygghetsboende. Tillsammans ger detta 70 lägenheter.

  (mer…)

 • Samuel Klippfalk (KD) leder Solnas trygghetsarbete

  ”Solna ska vara medborgarvänligt och grundläggande är då att solnaborna känner sig trygga”, säger Samuel Klippfalk, ny ordförande för Trygghetsrådet, som nu önskar höra solnabornas synpunkter om hur Solna kan göras till en tryggare stad.

  (mer…)