• Valfrihet handlar om rätten att välja

  Under Alliansens tid vid regeringsmakten har valfriheten för äldre ökat, skatterna har sänkts och resurserna till omsorgen ökat. Det är därför märkligt att vänstern envisas med att motsätta sig låg skatt och valfrihet för Solnas äldre.

  (mer…)

 • Skolan i Järvastaden – en friskola!

  ”Vi välkomnar att den nya skolan ska vara en friskola. Valfriheten i välfärden är viktig och det gäller också rätten att välja mellan kommunala och fristående skolor”, säger kommunalrådet Samuel Klippfalk (kd).

  På kommunstyrelsens sammanträde den 15 juni beslutades om inriktning för den nya skolan i Järvastaden. Det har sedan tidigare varit klart att skolan ska omfatta elever från förskoleklass till årskurs 6, inrymma ca 500 elever och också att den beräknas vara klar 2017.

  St...

 • Solna kritiskt mot avskaffat vårdnadsbidrag

  ”Valfriheten i välfärden är något positivt och något som också skapar förutsättningar för starkare familjer”, säger Samuel Klippfalk (kd) med anledning av Solna stads beslut att avstyrka regeringens förslag om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget.

  Den rödgröna regeringen vill avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Solna stad beslutade dock vid kommunstyrelsesammanträde den 15 juni att avstyrka förslaget. Idag finns möjligheten för bland annat Solnas småbarnsföräldrar att skö...

 • Unga solnabor ges förtur i bostadskön

  Mer än var femte lägenhet till unga solnabor, det är resultatet av Bostadsstiftelsen Signalistens förmedlingssystem och något som Victor Thelander (kd), ledamot i Signalisten, välkomnar.

  (mer…)

 • Solnaborna ska känna sig trygga

  ”Solna ska vara en trygg stad som kännetecknas av hederlighet, där människor vågar röra sig fritt och solnaborna känner sig trygga.” skriver Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd och ordförande för Trygghetsrådet.

  (mer…)