• Vi säger nej till extremism

    ”Extrema rörelser är på frammarsch i världen, i Europa och i Sverige. Solna får aldrig bli en grogrund för extremism. Därför ska staden ta fram en strategi som motverkar radikalisering och som tar avstamp i ett avståndstagande från politisk och religiös extremism”, skriver Samuel Klippfalk (kd) tillsammans med Alliansens gruppledare.

    (mer…)