• Bekämpa bostadsinbrotten i Solna med grannsamverkan

    Kristdemokraterna vill ta krafttag mot vardagsbrotten och skärpa straffen för inbrott. Det är positivt, men det finns också åtgärder som vi i Solna kan vidta för att minska risken för inbrott. Ett effektivt sätt är grannsamverkan, skriver Samuel Klippfalk (kd), ordförande för Trygghetsrådet.

    (mer…)

  • Allan Klingström in memorian

    Allan Klingström, docent och f d kommunalråd för Kristdemokraterna i Solna, har avlidit i en ålder av 84 år. Våra tankar går nu närmast till hustrun Eva och döttrarna, skriver Iris och Bernt Olsson samt Francoise och Erling Medefjord.

    (mer…)