Bekämpa bostadsinbrotten i Solna med grannsamverkan

Kristdemokraterna vill ta krafttag mot vardagsbrotten och skärpa straffen för inbrott. Det är positivt, men det finns också åtgärder som vi i Solna kan vidta för att minska risken för inbrott. Ett effektivt sätt är grannsamverkan, skriver Samuel Klippfalk (kd), ordförande för Trygghetsrådet.

Läs mer


Allan Klingström in memorian

Allan Klingström, docent och f d kommunalråd för Kristdemokraterna i Solna, har avlidit i en ålder av 84 år. Våra tankar går nu närmast till hustrun Eva och döttrarna, skriver Iris och Bernt Olsson samt Francoise och Erling Medefjord.

Läs mer