• Strategi mot extremism i Solna

  För att säkerställa så att Solna aldrig blir grogrund för extremism har den styrande Alliansen i budget 2016 uppdragit åt kommunstyrelsen och Trygghetsrådet att ta fram en stadsövergripande strategi som ska motverka radikalisering. Arbetet kommer främst rikta sig mot barn- och ungdomsverksamheten och socialtjänsten.

  (mer…)

 • Kristdemokraternas avtryck i budget 2016

  Solnas budget för 2016 bär tydliga kristdemokratiska avtryck. Mindre barngrupper i förskolan, valfriheten i barnomsorgen och satsningar på Solnas lärare är alla prioriterade frågor för Kristdemokraterna, säger Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd i Solna.

  (mer…)

 • Budget 2016 – Solnas Allians satsar 57 mkr på barn, utbildning och stadsmiljö

  I Solnas budget 2016 görs satsningar på 57 mkr inom fokusområdena ”Barn och utbildning” samt ”Bättre stadsmiljö”.

  (mer…)