Strategi mot extremism i Solna

För att säkerställa så att Solna aldrig blir grogrund för extremism har den styrande Alliansen i budget 2016 uppdragit åt kommunstyrelsen och Trygghetsrådet att ta fram en stadsövergripande strategi som ska motverka radikalisering. Arbetet kommer främst rikta sig mot barn- och ungdomsverksamheten och socialtjänsten.

Läs mer


Kristdemokraternas avtryck i budget 2016

Solnas budget för 2016 bär tydliga kristdemokratiska avtryck. Mindre barngrupper i förskolan, valfriheten i barnomsorgen och satsningar på Solnas lärare är alla prioriterade frågor för Kristdemokraterna, säger Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd i Solna.

Läs mer