Valfrihet stärker Solnas barnfamiljer

Samuel_Klippfalk-3507_web

”Sakta men säkert stryps valfriheten för landets barnfamiljer, men som ett svar på den minskade valfriheten i Sverige är vi fast beslutna om att stärka valfriheten i Solna”, skriver Samuel Klippfalk och Jenny Thorbjörnsson (KD) med anledning av att informationen om valfriheten i barnomsorgen nu ska öka.

Den rödgröna regeringen har tillsammans med liberaler i riksdagen fattat två förödande beslut som minskar människors makt över vardagen och valfriheten för Sveriges barnfamiljer. Det handlar för det första om att vårdnadsbidraget kommer att försvinna från och med årsskiftet. Vårdnadsbidraget är en valfrihetsreform som har möjliggjort för föräldrar i bland annat Solna att sköta barnomsorgen i det egna hemmet, fram till dess att barnet fyller tre år. Det har inneburit mer tid för barnen med sina föräldrar och minskade barnomsorgskostnader för kommunen. Vårdnadsbidraget har samtidigt erbjudit en flexibilitet då det exempelvis har kunnat användas under en kortare period i väntan på plats vid den förskola eller inom den barnomsorgsform som föräldrarna helst önskar.

Den minskade valfriheten handlar för det andra om den ökade kvoteringen av föräldraförsäkringen, den så kallade tredje ”pappamånaden”. Konkret handlar det om att en större del av föräldraförsäkringen kommer brinna inne för föräldrar som är i behov av att överlåta föräldradagar mellan varandra för att barnen ska kunna vara hemma under hela föräldraledigheten. Det kommer att resultera i minskat inflytande och minskad frihet för landets barnfamiljer men riskerar också att leda till att fler barn tvingas in i förskolan tidigare, på bekostnad av både familjens egen önskan och barngruppernas storlek i förskolorna.

Sakta men säkert stryper riksdagen valfriheten för landets barnfamiljer, men som ett svar på den minskade valfriheten i Sverige är vi fast beslutna om att stärka valfriheten i Solna. I Alliansens budget och verksamhetsplan för 2016 ger vi Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i uppdrag att lyfta fram och öka informationen om de alternativ i barnomsorgen som fortfarande finns kvar. I Solna kommer det fortsättningsvis att erbjudas barnomsorg i form av tvåfamiljsystem, familjedaghem, öppen förskola, kommunala förskolor och fristående förskolor. Det här är viktigt eftersom barn är olika och familjer ser olika ut. Det krävs valfrihet för att varje människa och familj ska komma till sin rätt. Genom att fortsatt erbjuda valfrihet i barnomsorgen och utrymme i människors privatekonomi genom fortsatt låg kommunalskatt stärker vi Solnas barnfamiljer.

Samuel Klippfalk (kd), Kommunalråd och gruppledare i Solna

Jenny Thorbjörnsson (kd), Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden


Kommunfullmäktige väntas besluta om medlemskap i SKL nätverk


Läs mer

Hagalund åter med i Sverigeförhandlingen


Läs mer

Stor utbildningsinsats inom demens


Läs mer

Tillsammans för ett tryggare Solna


Läs mer

Värdfamiljer för flyktingar via frivilligcenter


Läs mer

Kristdemokraterna i Solna deltar i skräpplockarkampanjen som Håll Sverige Rent anordnar


Läs mer

Nolltolerans mot klotter


Läs mer

Barn riskerar dras in i konflikt


Läs mer

Medborgarlöften till Solnaborna


Läs mer

Valfriheten splittrar Solnas rödgröna


Läs mer