Medborgarlöften till Solnaborna

”Vi ska öka tryggheten och minska brottsligheten”, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i Trygghetsrådet, med anledning av att Solnaborna ska få medborgarlöften från polis och kommun.

Läs mer


Valfriheten splittrar Solnas rödgröna

Vänstern oroar sig för att valfrihet i välfärden inte leder till effektiv organisering. Något som hade varit mer befogat om de oroat sig för, är hur de rödgröna någonsin ska kunna formera ett regeringsalternativ i Solna, med tanke på hur djupt valfriheten splittrar Solnas rödgröna, skriver Samuel Klippfalk (kd). Läs mer