• Barn riskerar dras in i konflikt

  Barn är inte en rättighet, och inte någonting du kan beställa. Nu har utredningen om surrogatmödraskap presenterats med viktiga argument till varför det inte ska tillåtas.

  (mer…)

 • Medborgarlöften till Solnaborna

  ”Vi ska öka tryggheten och minska brottsligheten”, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i Trygghetsrådet, med anledning av att Solnaborna ska få medborgarlöften från polis och kommun.

  (mer…)

 • Valfriheten splittrar Solnas rödgröna

  Vänstern oroar sig för att valfrihet i välfärden inte leder till effektiv organisering. Något som hade varit mer befogat om de oroat sig för, är hur de rödgröna någonsin ska kunna formera ett regeringsalternativ i Solna, med tanke på hur djupt valfriheten splittrar Solnas rödgröna, skriver Samuel Klippfalk (kd).

  (mer…)