• Värdfamiljer för flyktingar via frivilligcenter

  ”Vi kristdemokrater vill uppmuntra fler till ideellt engagemang och vi arbetar därför för att det ska inrättas ett frivilligcenter i Solna, som kan fungera som en länk mellan frivilliga och behövande.”

  (mer…)

 • Kristdemokraterna i Solna deltar i skräpplockarkampanjen som Håll Sverige Rent anordnar

  ”Som ordförande för trygghetsrådet inser jag att ett renare och snyggare Solna också skapar förutsättningar för ett tryggare Solna”, säger Samuel Klippfalk, (kd) som deltar i skräpplockarkampanjen som Håll Sverige Rent anordnar.

  (mer…)

 • Nolltolerans mot klotter

  ”Vi arbetar för att det i fortsättningen ska ske en automatisk polisanmälan utav varje fall av klotter som inkommer till Solna stad. Samverkan med polisen sker nu för att kunna få detta på plats”

  (mer…)