Stor utbildningsinsats inom demens

Just nu genomförs en stor utbildningsinsats inom demens i Solna. Under våren utbildas medarbetare på Hallen, Skoga och Björkgårdens äldreboenden av Silviahemmet inom ramen för Silviacertifieringen. De anställda genomgår en tredagarsutbildning, och kursen genomförs vid tio tillfällen i grupper med ungefär 20 medarbetare vid varje tillfälle.

Läs mer


Tillsammans för ett tryggare Solna

Solna ska vara en trygg stad att växa upp i. Kommunen och Polisen har därför nyligen fattat beslut om att inleda ett allt tätare samarbete. Vi ska nu arbeta fram en gemensam och återkomma till Solnaborna med medborgarlöften om vilka områden i stadens trygghetsarbete som ska prioriteras framöver.

Läs mer