• Vattenmätningar för badplats i Solna

  Den 27 juni inleddes arbetet med vattenmätningar i Solna i syfte att finna ett lämpligt läge för att etablera ett utomhusbad i staden.

  (mer…)

 • Skolavslutningar i kyrkan är en självklarhet

  Varje år till sommaren blir diskussionen kring skolavslutningar i kyrkan åter aktuell. Anledningen till denna ständiga återaktualisering är en skrivelse i skollagen, och närmare bestämt hur Skolverket tolkar denna. 

  (mer…)

 • Djungel av statsbidrag skapar merarbete

  I de senaste budgetarna har regeringen successivt ökat sitt fokus på riktade statsbidrag, i dagsläget finns det över 150 stycken.

  (mer…)

 • Nya trygghetsbostäder för Solnas äldre i Bergshamra

  Som en del av budgetöverenskommelsen mellan Alliansen och Bergshamrapartiet kan en överenskommelse mellan Solna stad och Signalisten om ett trygghetsboende i Bergshamra presenteras.

  (mer…)

 • Debattartikel: Inför äldrepeng i Stockholms län

  Vi lever i en värld som ständigt förändras. Före friskolereformen 1992 fick föräldrar nöja sig med att deras barn gick i den närmaste kommunala skolan. I dag är det otänkbart att vara utan den frihet som det innebär att kunna välja skola åt sina barn.

  (mer…)