Internationella brottsofferdagen

Den 22 februari varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen. Dagen syftar till att belysa brottsoffers situation, och för att sprida kunskap om ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer.

För oss Kristdemokrater är trygghet väldigt viktigt. Vi tycker att trygghetsfrågorna måste få ta större utrymme i den politiska debatten. Alla människor har rätt att känna sig trygga och det bästa sättet att öka tryggheten är att minska brottsligheten. En stor del av detta arbete måste ske lokalt, där människor lever och verkar. Vi kristdemokraterna anser därför att kommunerna i högre grad måste få del av anslaget till det brottsförebyggande arbetet så att det lokala brottsförebyggandet kan utvecklas.

 

I Solna innehar Kristdemokraterna ordförandeskapet och ansvaret för stadens trygghetsråd. Under mandatperioden har satsningar på trygghetsskapande i utemiljöer har genomförts, bland annat genom förbättrad belysning. Mycket av arbetet i trygghetsrådet har även fokuserat på att utveckla samarbetet mellan staden och polisen. Bland annat har gemensamma medborgarlöften upprättats. Under 2017 har även trygghetsrådet och socialnämnden i uppdrag att utreda hur samarbetet med polismyndigheten kan förstärkas avseende stöd till brottsoffer.

 

Kristdemokraterna i Solna vill även göra följande insatser för att öka tryggheten i Solna:

  • Se över utomhusbelysning
  • Tillåt kameraövervakning på brottsutsatta platser
  • Kontaktpoliser på Solnas skolor
  • Nolltolerans mot klotter och skadegörelse
  • Införa ”Näpo” jogg

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer