Internationella brottsofferdagen

Den 22 februari varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen. Dagen syftar till att belysa brottsoffers situation, och för att sprida kunskap om ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer.

För oss Kristdemokrater är trygghet väldigt viktigt. Vi tycker att trygghetsfrågorna måste få ta större utrymme i den politiska debatten. Alla människor har rätt att känna sig trygga och det bästa sättet att öka tryggheten är att minska brottsligheten. En stor del av detta arbete måste ske lokalt, där människor lever och verkar. Vi kristdemokraterna anser därför att kommunerna i högre grad måste få del av anslaget till det brottsförebyggande arbetet så att det lokala brottsförebyggandet kan utvecklas.

 

I Solna innehar Kristdemokraterna ordförandeskapet och ansvaret för stadens trygghetsråd. Under mandatperioden har satsningar på trygghetsskapande i utemiljöer har genomförts, bland annat genom förbättrad belysning. Mycket av arbetet i trygghetsrådet har även fokuserat på att utveckla samarbetet mellan staden och polisen. Bland annat har gemensamma medborgarlöften upprättats. Under 2017 har även trygghetsrådet och socialnämnden i uppdrag att utreda hur samarbetet med polismyndigheten kan förstärkas avseende stöd till brottsoffer.

 

Kristdemokraterna i Solna vill även göra följande insatser för att öka tryggheten i Solna:

  • Se över utomhusbelysning
  • Tillåt kameraövervakning på brottsutsatta platser
  • Kontaktpoliser på Solnas skolor
  • Nolltolerans mot klotter och skadegörelse
  • Införa ”Näpo” jogg

Utred frivillig sambeskattning


Läs mer

Drottning Silvia besökte Skoga vård- och omsorgsboende


Läs mer

Solnaprotester mot förändring av pendeltågstrafik till Ulriksdals station


Läs mer

Sluta slå – det finns hjälp att få


Läs mer

Förändrad pendeltågstrafik ska inte drabba solnabor


Läs mer

Så skapas verklig valfrihet i äldreomsorgen


Läs mer

Sommar betyder fler vardagsbrott


Läs mer

Glad sommar!


Läs mer

Vilka av Solnas välfärdsutförare vill V stänga?


Läs mer

Inför avdragsgillt bostadssparande


Läs mer