Miljardsatsning på ny tunnelbanestation i Hagalund

Solna stad och Stockholms läns landsting har i dag träffat ett avtal om finansiering och utbyggnad av en ny station i Hagalund på tunnelbanans gula linje.

Den nya tunnelbanestationen byggs med två uppgångar – en placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs Solnavägen och möjliggör tusentals nya bostäder. Investeringen uppgår till 1,2 miljarder kronor. Utbyggnaden av den nya tunnelbanestationen bedöms kunna påbörjas omkring 2018 och trafikstart ske omkring 2024.

– Vi landar ännu en jättesatsning på Solna. Den nya tunnelbanestationen på Gula linjen med uppgång bland annat i Hagalunds arbetsplatsområde kommer bidra med stora mervärden för Stockholmsregionen genom fler arbetsplatser, bostäder och bättre kommunikationer, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Att vi nu är överens om en station i Hagalunds arbetsplatsområde känns väldigt roligt. Särskilt glädjande är att vi tar med den redan från början när vi bygger gula linjen eftersom det innebär en mycket stor kostnadsbesparing för hela projektet, säger Marianne Damström Gereben (L), 1:a vice kommunstyrelseordförande.

– Mer tunnelbana är en del av arbetet för en bra kollektivtrafik och ett mer hållbart resande. Stationen i Hagalund kopplar ihop bostäder och arbetsplatser genom nya resvägar, säger Magnus Persson (C), kommunalråd.

– Den nya stationen kommer att utgöra grundbulten i ett helt nytt stadsutvecklingsområde. Efter många förhandlingar hoppas vi kunna sätta spaden i marken för tunnelbanan redan nästa år, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer