Miljardsatsning på ny tunnelbanestation i Hagalund

Solna stad och Stockholms läns landsting har i dag träffat ett avtal om finansiering och utbyggnad av en ny station i Hagalund på tunnelbanans gula linje.

Den nya tunnelbanestationen byggs med två uppgångar – en placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs Solnavägen och möjliggör tusentals nya bostäder. Investeringen uppgår till 1,2 miljarder kronor. Utbyggnaden av den nya tunnelbanestationen bedöms kunna påbörjas omkring 2018 och trafikstart ske omkring 2024.

– Vi landar ännu en jättesatsning på Solna. Den nya tunnelbanestationen på Gula linjen med uppgång bland annat i Hagalunds arbetsplatsområde kommer bidra med stora mervärden för Stockholmsregionen genom fler arbetsplatser, bostäder och bättre kommunikationer, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Att vi nu är överens om en station i Hagalunds arbetsplatsområde känns väldigt roligt. Särskilt glädjande är att vi tar med den redan från början när vi bygger gula linjen eftersom det innebär en mycket stor kostnadsbesparing för hela projektet, säger Marianne Damström Gereben (L), 1:a vice kommunstyrelseordförande.

– Mer tunnelbana är en del av arbetet för en bra kollektivtrafik och ett mer hållbart resande. Stationen i Hagalund kopplar ihop bostäder och arbetsplatser genom nya resvägar, säger Magnus Persson (C), kommunalråd.

– Den nya stationen kommer att utgöra grundbulten i ett helt nytt stadsutvecklingsområde. Efter många förhandlingar hoppas vi kunna sätta spaden i marken för tunnelbanan redan nästa år, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.


Utred frivillig sambeskattning


Läs mer

Drottning Silvia besökte Skoga vård- och omsorgsboende


Läs mer

Solnaprotester mot förändring av pendeltågstrafik till Ulriksdals station


Läs mer

Sluta slå – det finns hjälp att få


Läs mer

Förändrad pendeltågstrafik ska inte drabba solnabor


Läs mer

Så skapas verklig valfrihet i äldreomsorgen


Läs mer

Sommar betyder fler vardagsbrott


Läs mer

Glad sommar!


Läs mer

Vilka av Solnas välfärdsutförare vill V stänga?


Läs mer

Inför avdragsgillt bostadssparande


Läs mer