Solna blir tryggare

I fredags presenterade Stiftelsen Tryggare Sverige på ett frukostseminarium resultatet av den trygghetsmätning de gjorde på uppdrag av Solna stad 2016. Solnaborna anser att staden är tryggare att bo och verka i dag än när samma mätning genomfördes 2006.

Trygghetsmätningen presenterades vid ett seminarium i Solna stadshus som inleddes av Trygghetsrådets ordförande Samuel Klippfalk (KD).

Resultatet diskuterades i ett panelsamtal, i vilket Anders Rissel, chef för lokalpolisområdet Solna-Sundbyberg, Jenny Birkestad, förvaltningschef Tekniska förvaltningen, Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige och Samuel Klippfalk medverkade. Det underströks bland annat hur viktigt det är att polisen och kommunen fortsätter att samverka för att hålla Solna tryggt.

Stiftelsen Tryggare Sverige sammanfattar 2016 års mätning på följande sätt:

  • Solna stad är en trygg stad att leva och verka i.
  • Trygghetsindex för 2016 är bättre än 2006.
  • Solna stad har ett mycket bra trygghetsindex jämfört med många andra kommuner. Relativt låg allmän oro för brott.
  • Rädsla för överfall/misshandel har minskat jämfört med år 2006.

– Det är glädjande att Solnaborna anser att staden blir tryggare. Vi Kristdemokrater arbetar hårt för att se till att Solna är och förblir en trygg stad att leva i. 2016 års trygghetsmätning är ett ytterligare tecken på att vårt arbete ger resultat, säger Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) och ordförande i trygghetsrådet.

Läs mer om samverkansöverenskommelsen här och här.

Läs trygghetsmätningen här.


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer