Solna blir tryggare

I fredags presenterade Stiftelsen Tryggare Sverige på ett frukostseminarium resultatet av den trygghetsmätning de gjorde på uppdrag av Solna stad 2016. Solnaborna anser att staden är tryggare att bo och verka i dag än när samma mätning genomfördes 2006.

Trygghetsmätningen presenterades vid ett seminarium i Solna stadshus som inleddes av Trygghetsrådets ordförande Samuel Klippfalk (KD).

Resultatet diskuterades i ett panelsamtal, i vilket Anders Rissel, chef för lokalpolisområdet Solna-Sundbyberg, Jenny Birkestad, förvaltningschef Tekniska förvaltningen, Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige och Samuel Klippfalk medverkade. Det underströks bland annat hur viktigt det är att polisen och kommunen fortsätter att samverka för att hålla Solna tryggt.

Stiftelsen Tryggare Sverige sammanfattar 2016 års mätning på följande sätt:

  • Solna stad är en trygg stad att leva och verka i.
  • Trygghetsindex för 2016 är bättre än 2006.
  • Solna stad har ett mycket bra trygghetsindex jämfört med många andra kommuner. Relativt låg allmän oro för brott.
  • Rädsla för överfall/misshandel har minskat jämfört med år 2006.

– Det är glädjande att Solnaborna anser att staden blir tryggare. Vi Kristdemokrater arbetar hårt för att se till att Solna är och förblir en trygg stad att leva i. 2016 års trygghetsmätning är ett ytterligare tecken på att vårt arbete ger resultat, säger Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) och ordförande i trygghetsrådet.

Läs mer om samverkansöverenskommelsen här och här.

Läs trygghetsmätningen här.


Glad sommar!


Läs mer

Vilka av Solnas välfärdsutförare vill V stänga?


Läs mer

Inför avdragsgillt bostadssparande


Läs mer

Tryggare stadsmiljö med hjälp av solnaborna


Läs mer

Marita Ulvskogs inbjudan till Europadagen bör dras tillbaka


Läs mer

S Bortser från FN:s mänskliga rättigheter


Läs mer

Populism när S vill stänga alla konfessionella skolor


Läs mer

Solnas ”Strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism” klar


Läs mer

Rödgrön ideologi riskerar Solnabornas omsorg


Läs mer

Krafttag mot klotter kring Solna station


Läs mer