Doftsättning av Solna centrum stort hinder för allergiker

En dom från Mark- och miljödomstolen slår fast att det är tillåtet att doftsätta entréerna i Solna centrum. Det är ett stort problem för de som är överkänsliga eller allergiska.

Både Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna och Länsstyrelsen har sagt nej till doftsättning av entréerna. Mark- och miljödomstolen har dock valt att gå på centrumägaren Unibail-Rodamcos linje att tillåta doftsättning.

– Doftsättningen hindrar allergiska och överkänsliga att besöka Solna centrum. I det här fallet har domstolen landat i en annan slutsats än i andra liknande fall, vilket är märkligt, säger Stefan Appelgren (KD), 1 vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Mark- och miljödomstolen slog fast att doftsättningen är tillåten om en entré lämnas doftfri.

– Att doftsättningen hindrar vissa personer från att besöka Solna centrum är oacceptabelt. Utslaget om att lämna en entré doftfri är inte att vara tillmötesgående. Det innebär att allergiska personer endast kommer att kunna använda en entré i hela det stora köpcentrumet. Skulle man resonera likadant om rullstolsburna? Så kan vi inte ha det, säger Kristina Nordin (KD), ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor.

Staden har ännu inte bestämt om domen kommer att överklagas.


Glad sommar!


Läs mer

Vilka av Solnas välfärdsutförare vill V stänga?


Läs mer

Inför avdragsgillt bostadssparande


Läs mer

Tryggare stadsmiljö med hjälp av solnaborna


Läs mer

Marita Ulvskogs inbjudan till Europadagen bör dras tillbaka


Läs mer

S Bortser från FN:s mänskliga rättigheter


Läs mer

Populism när S vill stänga alla konfessionella skolor


Läs mer

Solnas ”Strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism” klar


Läs mer

Rödgrön ideologi riskerar Solnabornas omsorg


Läs mer

Krafttag mot klotter kring Solna station


Läs mer