Doftsättning av Solna centrum stort hinder för allergiker

En dom från Mark- och miljödomstolen slår fast att det är tillåtet att doftsätta entréerna i Solna centrum. Det är ett stort problem för de som är överkänsliga eller allergiska.

Både Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna och Länsstyrelsen har sagt nej till doftsättning av entréerna. Mark- och miljödomstolen har dock valt att gå på centrumägaren Unibail-Rodamcos linje att tillåta doftsättning.

– Doftsättningen hindrar allergiska och överkänsliga att besöka Solna centrum. I det här fallet har domstolen landat i en annan slutsats än i andra liknande fall, vilket är märkligt, säger Stefan Appelgren (KD), 1 vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Mark- och miljödomstolen slog fast att doftsättningen är tillåten om en entré lämnas doftfri.

– Att doftsättningen hindrar vissa personer från att besöka Solna centrum är oacceptabelt. Utslaget om att lämna en entré doftfri är inte att vara tillmötesgående. Det innebär att allergiska personer endast kommer att kunna använda en entré i hela det stora köpcentrumet. Skulle man resonera likadant om rullstolsburna? Så kan vi inte ha det, säger Kristina Nordin (KD), ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor.

Staden har ännu inte bestämt om domen kommer att överklagas.


Strategi mot hedersrelaterat våld


Läs mer

Budget 2018: Tryggare stadsmiljö


Läs mer

Studiebesök hos Frivilliga resursgruppen (FRG)


Läs mer

Budget 2018: Hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning


Läs mer

Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer

Inget ventilationsschakt vid Fogdevreten


Läs mer

Mer utevistelse för Solnas äldre


Läs mer

Solna – bästa företagsklimatet för tionde året i rad


Läs mer