Doftsättning av Solna centrum stort hinder för allergiker

En dom från Mark- och miljödomstolen slår fast att det är tillåtet att doftsätta entréerna i Solna centrum. Det är ett stort problem för de som är överkänsliga eller allergiska.

Både Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna och Länsstyrelsen har sagt nej till doftsättning av entréerna. Mark- och miljödomstolen har dock valt att gå på centrumägaren Unibail-Rodamcos linje att tillåta doftsättning.

– Doftsättningen hindrar allergiska och överkänsliga att besöka Solna centrum. I det här fallet har domstolen landat i en annan slutsats än i andra liknande fall, vilket är märkligt, säger Stefan Appelgren (KD), 1 vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Mark- och miljödomstolen slog fast att doftsättningen är tillåten om en entré lämnas doftfri.

– Att doftsättningen hindrar vissa personer från att besöka Solna centrum är oacceptabelt. Utslaget om att lämna en entré doftfri är inte att vara tillmötesgående. Det innebär att allergiska personer endast kommer att kunna använda en entré i hela det stora köpcentrumet. Skulle man resonera likadant om rullstolsburna? Så kan vi inte ha det, säger Kristina Nordin (KD), ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor.

Staden har ännu inte bestämt om domen kommer att överklagas.


Utred frivillig sambeskattning


Läs mer

Drottning Silvia besökte Skoga vård- och omsorgsboende


Läs mer

Solnaprotester mot förändring av pendeltågstrafik till Ulriksdals station


Läs mer

Sluta slå – det finns hjälp att få


Läs mer

Förändrad pendeltågstrafik ska inte drabba solnabor


Läs mer

Så skapas verklig valfrihet i äldreomsorgen


Läs mer

Sommar betyder fler vardagsbrott


Läs mer

Glad sommar!


Läs mer

Vilka av Solnas välfärdsutförare vill V stänga?


Läs mer

Inför avdragsgillt bostadssparande


Läs mer