Doftsättning av Solna centrum stort hinder för allergiker

En dom från Mark- och miljödomstolen slår fast att det är tillåtet att doftsätta entréerna i Solna centrum. Det är ett stort problem för de som är överkänsliga eller allergiska.

Både Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna och Länsstyrelsen har sagt nej till doftsättning av entréerna. Mark- och miljödomstolen har dock valt att gå på centrumägaren Unibail-Rodamcos linje att tillåta doftsättning.

– Doftsättningen hindrar allergiska och överkänsliga att besöka Solna centrum. I det här fallet har domstolen landat i en annan slutsats än i andra liknande fall, vilket är märkligt, säger Stefan Appelgren (KD), 1 vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Mark- och miljödomstolen slog fast att doftsättningen är tillåten om en entré lämnas doftfri.

– Att doftsättningen hindrar vissa personer från att besöka Solna centrum är oacceptabelt. Utslaget om att lämna en entré doftfri är inte att vara tillmötesgående. Det innebär att allergiska personer endast kommer att kunna använda en entré i hela det stora köpcentrumet. Skulle man resonera likadant om rullstolsburna? Så kan vi inte ha det, säger Kristina Nordin (KD), ledamot i Rådet för funktionshinderfrågor.

Staden har ännu inte bestämt om domen kommer att överklagas.


Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer