Krafttag mot klotter kring Solna station

Kristdemokraterna i Solna vill intensifiera arbetet mot klotter och skadegörelse i staden. Nu fokuseras på Solna station. Genom att flera aktörer samarbetar kan Solna hållas rent, tryggt och snyggt.

Solna stad bedriver redan i dag ett aktivt arbete mot klotter och skadegörelse tillsammans med bland annat Polisen och kommunens klottersanerare. Kristdemokraterna har varit drivande för att förstärka kampen mot klottret och det är numera dubbelt så många personer som arbetar med klottersanering och det sker daglig rondering med dokumentation och rapportering av klotter.

– Trots ökade satsningar fortsätter tyvärr klottrandet. Det är oacceptabelt. Klotter och skadegörelse ökar otrygghetskänslan i staden. Dessutom är det skattebetalarna som får stå för notan, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i Trygghetsrådet.

Solna stad kommer inom kort att intensifiera arbetet mot klottret vid Solna station. Staden har under senare år kommit att bli ett populärt besöksmål och en vanlig dag passerar tiotusentals personer Solna station.

– Att nedklottrade fastigheter är det första som möter besökarna är beklagligt och vi måste sätta ned foten mot skadegörelsen. Vi Solnabor ska kunna vara stola över vår stad och då kan inte ett fåtal kriminella individer tillåtas förstöra vår gemensamma stadsmiljö, avslutar Samuel Klippfalk.


Strategi mot hedersrelaterat våld


Läs mer

Budget 2018: Tryggare stadsmiljö


Läs mer

Studiebesök hos Frivilliga resursgruppen (FRG)


Läs mer

Budget 2018: Hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning


Läs mer

Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer

Inget ventilationsschakt vid Fogdevreten


Läs mer

Mer utevistelse för Solnas äldre


Läs mer

Solna – bästa företagsklimatet för tionde året i rad


Läs mer