Krafttag mot klotter kring Solna station

Kristdemokraterna i Solna vill intensifiera arbetet mot klotter och skadegörelse i staden. Nu fokuseras på Solna station. Genom att flera aktörer samarbetar kan Solna hållas rent, tryggt och snyggt.

Solna stad bedriver redan i dag ett aktivt arbete mot klotter och skadegörelse tillsammans med bland annat Polisen och kommunens klottersanerare. Kristdemokraterna har varit drivande för att förstärka kampen mot klottret och det är numera dubbelt så många personer som arbetar med klottersanering och det sker daglig rondering med dokumentation och rapportering av klotter.

– Trots ökade satsningar fortsätter tyvärr klottrandet. Det är oacceptabelt. Klotter och skadegörelse ökar otrygghetskänslan i staden. Dessutom är det skattebetalarna som får stå för notan, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i Trygghetsrådet.

Solna stad kommer inom kort att intensifiera arbetet mot klottret vid Solna station. Staden har under senare år kommit att bli ett populärt besöksmål och en vanlig dag passerar tiotusentals personer Solna station.

– Att nedklottrade fastigheter är det första som möter besökarna är beklagligt och vi måste sätta ned foten mot skadegörelsen. Vi Solnabor ska kunna vara stola över vår stad och då kan inte ett fåtal kriminella individer tillåtas förstöra vår gemensamma stadsmiljö, avslutar Samuel Klippfalk.


Glad sommar!


Läs mer

Vilka av Solnas välfärdsutförare vill V stänga?


Läs mer

Inför avdragsgillt bostadssparande


Läs mer

Tryggare stadsmiljö med hjälp av solnaborna


Läs mer

Marita Ulvskogs inbjudan till Europadagen bör dras tillbaka


Läs mer

S Bortser från FN:s mänskliga rättigheter


Läs mer

Populism när S vill stänga alla konfessionella skolor


Läs mer

Solnas ”Strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism” klar


Läs mer

Rödgrön ideologi riskerar Solnabornas omsorg


Läs mer

Doftsättning av Solna centrum stort hinder för allergiker


Läs mer