Krafttag mot klotter kring Solna station

Kristdemokraterna i Solna vill intensifiera arbetet mot klotter och skadegörelse i staden. Nu fokuseras på Solna station. Genom att flera aktörer samarbetar kan Solna hållas rent, tryggt och snyggt.

Solna stad bedriver redan i dag ett aktivt arbete mot klotter och skadegörelse tillsammans med bland annat Polisen och kommunens klottersanerare. Kristdemokraterna har varit drivande för att förstärka kampen mot klottret och det är numera dubbelt så många personer som arbetar med klottersanering och det sker daglig rondering med dokumentation och rapportering av klotter.

– Trots ökade satsningar fortsätter tyvärr klottrandet. Det är oacceptabelt. Klotter och skadegörelse ökar otrygghetskänslan i staden. Dessutom är det skattebetalarna som får stå för notan, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i Trygghetsrådet.

Solna stad kommer inom kort att intensifiera arbetet mot klottret vid Solna station. Staden har under senare år kommit att bli ett populärt besöksmål och en vanlig dag passerar tiotusentals personer Solna station.

– Att nedklottrade fastigheter är det första som möter besökarna är beklagligt och vi måste sätta ned foten mot skadegörelsen. Vi Solnabor ska kunna vara stola över vår stad och då kan inte ett fåtal kriminella individer tillåtas förstöra vår gemensamma stadsmiljö, avslutar Samuel Klippfalk.


KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer