Rödgrön ideologi riskerar Solnabornas omsorg

Solnas stora utbud av välfärdsutförare är lika självklart som det är uppskattat. Att själv välja förskola, skola eller hemtjänstutförare är en självklarhet tack vare Alliansen. Ett blandat utbud med kommunala och privata aktörer skapar en bra konkurrens och bidrar till att utveckla och stärka kvaliteten. För oss är kvalitet det viktiga -­ inte vem som är utförare.

Förslagen i den rödgröna regeringens välfärdsutredning, ledd av Ilmar Reepalu (S), innebär dock att privata utförare hotas av nedläggning. För många företag innebär begränsningarna ett krav på att gå med förlust. De föreslagna ekonomiska regleringarna riskerar därmed att krossa små aktörers möjligheter att bedriva verksamhet vilket inte bara är skadlig ur ett kvalitetsperspektiv utan också är djupt orättvist.

I tider då goda krafter behövs för att fler jobb ska växa fram, är det oacceptabelt med förslag som riskerar slå sönder just detta och samtidigt försämrar både kvalitet och valfrihet. I synnerhet är det välfärdssektorn som gynnas av ett brett utbud av företag och en sund konkurrens, som följer av detta. Dessutom finns en viktig jämställdhetsaspekt då flera av företagen i branschen drivs av kvinnor.

I Solna innebär Reepalus (S) förslag att 20 av 21 hemtjänstföretag och 9 av 10 äldreboenden riskerar att stängas. Lägg därtill flera uppskattade och väl fungerande förskolor och skolor så blir effekten av de rödgrönas iver att begränsa företagsamheten tydlig – Solnaborna tvingas stå tillbaka samtidigt som valmöjligheterna försvinner och det som står till buds blir vad politikerna fattar beslut om.

Alliansen i Solna accepterar inte en sådan ordning och kommer att kämpa för att Solnaborna även fortsättningsvis ska få välja efter tycke och smak. Vi kommer inte acceptera att friskolor, privata vårdcentraler och äldreboenden tvingas bort för att endast duga som politiskt slagträ åt rödgröna politiker.

Pehr Granfalk (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Marianne Damström Gereben (L)
1:e vice kommunstyrelseordförande

Magnus Persson (C)
Kommunalråd

Samuel Klippfalk (KD)
Kommunalråd


KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer