Populism när S vill stänga alla konfessionella skolor

Under den senaste partikongressen visade Socialdemokraterna att partiet inte är främmande för populistiska drag. Nu har partiet beslutat att ta i med hårdhandskarna mot konfessionella friskolor.

Att Kalla faktas avslöjande, om att en muslimsk friskola ägnat sig åt en ideologiskt motiverad könsuppdelning av elever på skolbussar, påverkat utslaget är inte förvånande. Att sådana missförhållanden uppmärksammas är välkommet och det måste resultera i allvarliga konsekvenser för skolan. Men att ta missförhållanden på en skola som intäkt för att stänga alla konfessionella skolor är att ägna sig åt kollektiv bestraffning. Men på så sätt kan Socialdemokraterna framstå som tuffa mot islamistiska tendenser och samtidigt stänga alla konfessionella skolor.

På Socialdemokraterna låter det som om konfessionella skolor är ett jätteproblem. Enligt Skolverket finns omkring 4 000 friskolor i Sverige. Av dessa är 66 stycken konfessionella. 54 av dessa är kristna, elva muslimska och en judisk. Vissa har funnits i Sverige sedan 1700-talet och många har mycket goda skolresultat.

I debatten talas det ofta om ”religiösa friskolor”, men några sådana existerar inte i Sverige. Lagen tillåter endast konfessionella skolor, där skolandakter erbjuds eleverna vid sidan om den vanliga undervisningen. Skolan får dock inte kräva någon närvaroplikt på dessa andakter och skolans konfessionella profil får inte påverka undervisningen. Sådana skolor vill Socialdemokraterna nu förbjuda.

Konfessionella skolor lyder under samma lagar som alla andra svenska skolor och följer samma läroplan. Det krävs alltså inget förbud mot konfessionella skolor för att få bukt med könsuppdelningen på den muslimska friskolan. Skolinspektionen har redan idag verktyg och befogenheter för att stänga de skolor som inte följer svenska lagar och regler. Den möjligheten bör värnas.

Sverige har förbundit sig att följa Europakonventionen. I den slås individens religionsfrihet fast liksom föräldrarnas rätt att välja skola efter sin religiösa eller filosofiska övertygelse. Socialdemokraterna har ännu inte förklarat hur Sverige ska kunna införa ett förbud mot konfessionella skolor utan att bryta mot Europakonventionen.

Det är beklämmande att Stefan Löfven lägger sin energi på att försöka stänga alla konfessionella skolor för att några enstaka inte uppfyller kraven. Regeringen borde istället fokusera på att vända den negativa utvecklingen i den svenska skolan. Man kan tycka att lärarbristen, de sjunkande skolresultaten och våldet på skolorna borde stå högre upp på Socialdemokraternas åtgärdsprogram. Men det är givetvis enklare att på populistiskt manér förbjuda ett fåtal välfungerande skolor som erbjuder morgonbön än att ta itu med de verkliga problemen.

Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd, Solna

Camilla Brodin (KD), kommunalråd, Täby

Sivert Åkerljung (KD), gruppledare, Ekerö

Karl Henriksson (KD), kommunalråd, Huddinge

Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd, Sollentuna

Lennart Nilsson (KD), gruppledare, Järfälla

David Winerdal (KD), gruppledare, Södertälje

Antonella Pirrone (KD), gruppledare, Nynäshamn

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd, Lidingö

Maria Bohman (KD), kommunalråd, Sundbyberg

Maria Fälth (KD), gruppledare, Upplands Väsby

Länk till artikeln i SvD: https://www.svd.se/populism-nar-s-vill-forbjuda-konfessionella-skolor/om/debatten-om-religiosa-friskolor


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer