• Inför avdragsgillt bostadssparande

  Det måste bli enklare att få bostad i Solna. Vi har prioriterat bostadsbyggandet och Solna har legat i topp i länet under senare år. Men att, som Socialdemokraterna tenderar att göra, ställa hyresrätter mot bostadsrätter är varken konstruktivt eller realistiskt. Det skapar en onyanserad debatt som inte löser problemet. Vi är övertygade om att en blandning av boendeformer, såväl bostadsrätter som hyresrätter, är det bästa för staden.

  (mer…)

 • Tryggare stadsmiljö med hjälp av solnaborna

  Ett av Solna stads mål är att ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. Under oktober 2016 ombads därför solnaborna att hjälpa till och uppmärksamma platser i stadens utemiljö som kan behöva specifika insatser. Närmare 200 förslag på möjliga förbättringar inkom tack vare engagerade solnabor via den digitala trygghetsvandringen.

  (mer…)

 • Marita Ulvskogs inbjudan till Europadagen bör dras tillbaka

  EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) är inbjuden till Solna stadshus tisdagen den 9 maj för att delta i ett panelsamtal på Europadagen. Med anledning av att hon under helgen visade stöd för en livstidsdömd terrorist finns anledning att ifrågasätta lämpligheten i denna inbjudan.

  (mer…)

 • S Bortser från FN:s mänskliga rättigheter

  Socialdemokraten Olle Burell skriver att han står upp för ett religionsvänligt Sverige, men han gör inte det i praktisk handling.

  (mer…)