S Bortser från FN:s mänskliga rättigheter

Socialdemokraten Olle Burell skriver att han står upp för ett religionsvänligt Sverige, men han gör inte det i praktisk handling.

Olle Burell landar i sin replik i ett antal felslut när han menar att barn kommer att utsättas för ensidig religiös påverkan i konfessionella skolor. För det första finns inga krav på att lärare eller andra vuxna anställda i skolan ska vara troende för att arbeta på en konfessionell skola.

För det andra ska undervisningen redan idag vara fri från religiösa inslag. Alla skolor ska granskas – vare sig det handlar om konfessionella, icke-konfessionella, kommunala eller fristående skolor och om de inte följer lagen ska de kunna stängas. Deltagande vid religiösa inslag i undervisningen i konfessionella skolor är idag dessutom frivilligt.

För det tredje; när Kristna friskolerådet som organiserar ett 50-tal av Sveriges skolor med kristen huvudman häromveckan hade sin årskonferens konstaterade de att samtliga av dem hade muslimska elever på skolan. Men denna typ av fakta kanske inte passar in i den socialdemokratiska världsbilden där allsidigheten som de säger sig eftersträva i skolan snarare kommer att leda till en likriktning.

Burell avslutar med att deklarera att han står upp för ett religionsvänligt Sverige, men gör inte det i praktisk handling. Socialdemokraterna är fortfarande svaret skyldig på hur de ska leva upp till internationella konventioner som Sverige undertecknat. I dessa fastslås rätten till religionsfrihet och i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 26.3 framgår att rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar. Detta gäller även om det skulle råka vara en konfessionell skola.

Samuel Klippfalk (KD) Kommunalråd

Läs inlägget på SvD:s hemsida: https://www.svd.se/s-bortser-fran-de-manskliga-rattigheterna/om/debatten-om-religiosa-friskolor


Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer

Solna stad förenklar för volontärer


Läs mer

Den problematiska doftsättningen i Solna centrum upphör


Läs mer