Marita Ulvskogs inbjudan till Europadagen bör dras tillbaka

EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) är inbjuden till Solna stadshus tisdagen den 9 maj för att delta i ett panelsamtal på Europadagen. Med anledning av att hon under helgen visade stöd för en livstidsdömd terrorist finns anledning att ifrågasätta lämpligheten i denna inbjudan.

Den 27 april lade Marita Ulvskog upp en bild på sig själv när deltog i en protest för palestinska fångar i israeliska fängelser. I famnen håller hon upp ett porträtt på den livstidsdömde palestiniern Marwan Barghouti. Han var ledare för en våldsbejakande milis inom Palestinska befrielseorganisationen (PLO) och dömdes 2004 till livstids fängelse för att ha planerat självmordsattacker och bakhåll under den så kallade intifadan.

– Det rimmar illa med kommunens nyligen antagna strategi mot våldsbejakande extremism att Marita Ulvskog ena dagen i Bryssel kan visa stöd för terrorister och andra dagen tala om Europasamarbete och demokrati i Solna stadshus, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i Trygghetsrådet.

Marita Ulvskogs agerande väcker frågetecken. Det skadar ytterligare Sveriges redan katastrofalt dåliga diplomatiska förbindelser med Israel. Det är också anmärkningsvärt att EU-parlamentarikern inte har en tydlig rågång mot terrorister, detta alldeles oavsett personlig uppfattning om Israel-Palestina-konflikten.

– Socialdemokraterna i Solna föreslog att staden skulle bjuda in Marita Ulvskog till panelsamtalet. Jag vill gärna ha ett svar om partiavdelningen fortfarande står bakom det förslaget, avslutar Samuel Klippfalk.


Förändrad pendeltågstrafik ska inte drabba solnabor


Läs mer

Så skapas verklig valfrihet i äldreomsorgen


Läs mer

Sommar betyder fler vardagsbrott


Läs mer

Glad sommar!


Läs mer

Vilka av Solnas välfärdsutförare vill V stänga?


Läs mer

Inför avdragsgillt bostadssparande


Läs mer

Tryggare stadsmiljö med hjälp av solnaborna


Läs mer

S Bortser från FN:s mänskliga rättigheter


Läs mer

Populism när S vill stänga alla konfessionella skolor


Läs mer

Solnas ”Strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism” klar


Läs mer