Inför avdragsgillt bostadssparande

Det måste bli enklare att få bostad i Solna. Vi har prioriterat bostadsbyggandet och Solna har legat i topp i länet under senare år. Men att, som Socialdemokraterna tenderar att göra, ställa hyresrätter mot bostadsrätter är varken konstruktivt eller realistiskt. Det skapar en onyanserad debatt som inte löser problemet. Vi är övertygade om att en blandning av boendeformer, såväl bostadsrätter som hyresrätter, är det bästa för staden.

För att underlätta för fler att köpa bostad vill Kristdemokraterna införa ett avdragsgillt bosparande, där unga får rätt att göra avdrag om de sparar pengar till en framtida bostad. Vårt förslag är att ungdomar mellan 18 och 34 år får spara upp till ett halvt prisbelopp per år skattefritt, som de kan använda sig av vid köp av hus, bostadsrätt eller att betala av på ett bostadslån.

I stället för att välja bort den ena eller andra boendeformen bör vi underlätta för de som vill flytta till Solna. Ett skattefritt bosparande för unga är ett steg för unga att underlätta steget in på bostadsmarknaden. Socialdemokraterna låter däremot mest som en grammofonskiva som repats: hyresrätter, hyresrätter, hyresrätter.

Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd

Läs om Kristdemokraternas bostadspolitik här.


Förändrad pendeltågstrafik ska inte drabba solnabor


Läs mer

Så skapas verklig valfrihet i äldreomsorgen


Läs mer

Sommar betyder fler vardagsbrott


Läs mer

Glad sommar!


Läs mer

Vilka av Solnas välfärdsutförare vill V stänga?


Läs mer

Tryggare stadsmiljö med hjälp av solnaborna


Läs mer

Marita Ulvskogs inbjudan till Europadagen bör dras tillbaka


Läs mer

S Bortser från FN:s mänskliga rättigheter


Läs mer

Populism när S vill stänga alla konfessionella skolor


Läs mer

Solnas ”Strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism” klar


Läs mer