Inför avdragsgillt bostadssparande

Det måste bli enklare att få bostad i Solna. Vi har prioriterat bostadsbyggandet och Solna har legat i topp i länet under senare år. Men att, som Socialdemokraterna tenderar att göra, ställa hyresrätter mot bostadsrätter är varken konstruktivt eller realistiskt. Det skapar en onyanserad debatt som inte löser problemet. Vi är övertygade om att en blandning av boendeformer, såväl bostadsrätter som hyresrätter, är det bästa för staden.

För att underlätta för fler att köpa bostad vill Kristdemokraterna införa ett avdragsgillt bosparande, där unga får rätt att göra avdrag om de sparar pengar till en framtida bostad. Vårt förslag är att ungdomar mellan 18 och 34 år får spara upp till ett halvt prisbelopp per år skattefritt, som de kan använda sig av vid köp av hus, bostadsrätt eller att betala av på ett bostadslån.

I stället för att välja bort den ena eller andra boendeformen bör vi underlätta för de som vill flytta till Solna. Ett skattefritt bosparande för unga är ett steg för unga att underlätta steget in på bostadsmarknaden. Socialdemokraterna låter däremot mest som en grammofonskiva som repats: hyresrätter, hyresrätter, hyresrätter.

Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd

Läs om Kristdemokraternas bostadspolitik här.


Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer

Inget ventilationsschakt vid Fogdevreten


Läs mer

Mer utevistelse för Solnas äldre


Läs mer

Solna – bästa företagsklimatet för tionde året i rad


Läs mer

Utred frivillig sambeskattning


Läs mer

Drottning Silvia besökte Skoga vård- och omsorgsboende


Läs mer

Solnaprotester mot förändring av pendeltågstrafik till Ulriksdals station


Läs mer

Sluta slå – det finns hjälp att få


Läs mer