Vilka av Solnas välfärdsutförare vill V stänga?

När Socialdemokraterna velar är det välkommet att Vänsterpartiets Thomas Magnusson bekänner färg. Han är tydlig med att Solnas privata välfärdsalternativ ska bort.

För vänstern är det som vanligt eventuella vinster som är problemet – inte vilken utförare som har bäst kvalitet. I Solna riskerar över 50 utförare av vård, skola och omsorg att få stänga om Vänsterpartiet får som det vill.

Vi vill ställa en uppriktig fråga till Vänsterpartiet. Vilka aktörer i Solna tar ut sådana övervinster att de måste stängas? Är det Pysslingen Agnesbergs förskola? Hagalunds förskola? Karusellens förskola? Ingridskolan? Spanska skolan? Heldagsskolan Rullen? Vårdcentralen Solnas hjärta? Något av äldreboendena Ametisten, Frösunda eller Oskarsro? För att bara nämna några.

Thomas Magnusson är välkommen att ta fram en lista och diskutera med oss. Då får vi se om det finns någon rimlighet i hans iver att stänga alla privata alternativ och äventyra Solnabornas välfärd eller om det bara handlar om ideologiska drivkrafter från hans sida.

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande

Marianne Damström Gereben (L), kommunstyrelsens 1e vice ordförande

Magnus Persson (C), kommunalråd

Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd


Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer