Vilka av Solnas välfärdsutförare vill V stänga?

När Socialdemokraterna velar är det välkommet att Vänsterpartiets Thomas Magnusson bekänner färg. Han är tydlig med att Solnas privata välfärdsalternativ ska bort.

För vänstern är det som vanligt eventuella vinster som är problemet – inte vilken utförare som har bäst kvalitet. I Solna riskerar över 50 utförare av vård, skola och omsorg att få stänga om Vänsterpartiet får som det vill.

Vi vill ställa en uppriktig fråga till Vänsterpartiet. Vilka aktörer i Solna tar ut sådana övervinster att de måste stängas? Är det Pysslingen Agnesbergs förskola? Hagalunds förskola? Karusellens förskola? Ingridskolan? Spanska skolan? Heldagsskolan Rullen? Vårdcentralen Solnas hjärta? Något av äldreboendena Ametisten, Frösunda eller Oskarsro? För att bara nämna några.

Thomas Magnusson är välkommen att ta fram en lista och diskutera med oss. Då får vi se om det finns någon rimlighet i hans iver att stänga alla privata alternativ och äventyra Solnabornas välfärd eller om det bara handlar om ideologiska drivkrafter från hans sida.

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande

Marianne Damström Gereben (L), kommunstyrelsens 1e vice ordförande

Magnus Persson (C), kommunalråd

Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd


Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer

Inget ventilationsschakt vid Fogdevreten


Läs mer

Mer utevistelse för Solnas äldre


Läs mer

Solna – bästa företagsklimatet för tionde året i rad


Läs mer

Utred frivillig sambeskattning


Läs mer

Drottning Silvia besökte Skoga vård- och omsorgsboende


Läs mer

Solnaprotester mot förändring av pendeltågstrafik till Ulriksdals station


Läs mer

Sluta slå – det finns hjälp att få


Läs mer