Vilka av Solnas välfärdsutförare vill V stänga?

När Socialdemokraterna velar är det välkommet att Vänsterpartiets Thomas Magnusson bekänner färg. Han är tydlig med att Solnas privata välfärdsalternativ ska bort.

För vänstern är det som vanligt eventuella vinster som är problemet – inte vilken utförare som har bäst kvalitet. I Solna riskerar över 50 utförare av vård, skola och omsorg att få stänga om Vänsterpartiet får som det vill.

Vi vill ställa en uppriktig fråga till Vänsterpartiet. Vilka aktörer i Solna tar ut sådana övervinster att de måste stängas? Är det Pysslingen Agnesbergs förskola? Hagalunds förskola? Karusellens förskola? Ingridskolan? Spanska skolan? Heldagsskolan Rullen? Vårdcentralen Solnas hjärta? Något av äldreboendena Ametisten, Frösunda eller Oskarsro? För att bara nämna några.

Thomas Magnusson är välkommen att ta fram en lista och diskutera med oss. Då får vi se om det finns någon rimlighet i hans iver att stänga alla privata alternativ och äventyra Solnabornas välfärd eller om det bara handlar om ideologiska drivkrafter från hans sida.

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande

Marianne Damström Gereben (L), kommunstyrelsens 1e vice ordförande

Magnus Persson (C), kommunalråd

Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd


Förändrad pendeltågstrafik ska inte drabba solnabor


Läs mer

Så skapas verklig valfrihet i äldreomsorgen


Läs mer

Sommar betyder fler vardagsbrott


Läs mer

Glad sommar!


Läs mer

Inför avdragsgillt bostadssparande


Läs mer

Tryggare stadsmiljö med hjälp av solnaborna


Läs mer

Marita Ulvskogs inbjudan till Europadagen bör dras tillbaka


Läs mer

S Bortser från FN:s mänskliga rättigheter


Läs mer

Populism när S vill stänga alla konfessionella skolor


Läs mer

Solnas ”Strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism” klar


Läs mer