Glad sommar!

En populär sommarlunch i Sverige är SOS – Smör, Ost och Sill. De är tidlösa och helt nödvändiga ingredienser på smörgåsbordet. Lika tidlösa som sillen är de grundvärderingar som vi kristdemokrater tycker ska bygga samhället, och dessa värderingar borde vara en del av ett ständigt levande samtal kring våra lunchbord.

Några av dem stavas också SOS – Solidaritetsprincipen, Ofullkomlighetstanken och Subsidiaritetsprincipen. Tyvärr är dessa värderingar inte en självklarhet idag utan hotas av både höger och vänster. Av individualism och kollektivism. Det vill vi Kristdemokrater ändra på.

Solidaritetsprincipen handlar om något så självklart som att du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi är alla beroende av andra och av varandra. Jag vill bli sedd, men det är tillsammans med andra jag kan utvecklas. För jag har inte ansvar bara för mig själv utan även för mina närmaste och för andra människor. Matjessill är gott i sig, men blir ännu bättre med gräddfil och gräslök.

Ofullkomlighetstanken handlar om att vi alla begår misstag. Vi gör saker som vi egentligen inte borde göra. Det är mänskligt. Därför måste alla få en andra chans, en möjlighet att välja att göra rätt och eget ansvar att ställa tillrätta. Glömde du att köpa gräddfil till sillen? Spring in till grannen och låna.

Vi tycker också att beslut bör fattas på en nivå så nära den det berör som det är möjligt, och detta kallar vi Subsidiaritetsprincipen, eller enklare sagt närhetsprincipen. Makten kommer underifrån och det är inte rätt att beslut som rör mig och min familj ska fattas av någon annan långt bort. Däremot har högre nivåer ett krav på sig att stödja nivåerna under. Ingen kan kräva att jag ska gilla inlagd sill. Och jag som förälder kan inte kräva att mina barn ska gilla det heller.

Så ta gärna SOS till lunch många gånger i sommar – bry dig mer om andra, acceptera att ingen är perfekt och inse behovet av små, fungerande gemenskaper. Lite mer kristdemokrati i vardagen helt enkelt.

Glad sommar önskar Kristdemokraterna i Solna!


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer