Sluta slå – det finns hjälp att få

Våld i nära relationer är allvarliga samhällsproblem som orsakar mycket lidande. Barn, kvinnor och män utsätts för våld av en närstående, men kvinnor och barn är i högre utsträckning utsatta för våldsamt och upprepat våld. Våld i nära relationer är främst en polisiär fråga, men för att kunna motverka våld i nära relationer behövs förebyggande arbete.

En grupp som ofta glöms bort i debatten om våld i nära relationer är äldre personer samt personer med funktionsnedsättning. De är särskilt utsatta då de hamnar i en form av beroendeställning på grund av sina vård- och omsorgsbehov. De kan även ha svårigheter att kommunicera vilket gör det svårt att kunna larma eller vittna om vad man blivit utsatt för. Det är därför viktigt att kommunen arbetar aktivt för att upptäcka eventuellt våld bland dessa.

Stadens handlingsplan anger hur kommunen ska agera och arbeta i fall av våld i nära relationer. Det är ett välkänt dokument bland de anställda på såväl socialförvaltningen som omvårdnadsförvaltningen. Det finns gemensam rutin mellan omvårdnadsförvaltningen och socialförvaltningen för relationsvåldsärenden som rör äldre och personer med funktionsnedsättning. I det förebyggande arbetet ingår regelbunden utbildning och kontinuerliga träffar mellan de olika förvaltningarnas tjänstemän. På omvårdnadsförvaltningen finns en arbetsgrupp med personer som har särskild kompetens inom relationsvåldsfrågor som arbetar med information, samverkan och utveckling. Inom socialtjänstens ansvarsområde erbjuds det olika typer av stöd. Ett viktigt stöd är familjevåldsteam där stöd ges till familjer för att den som slår ska bryta sitt beteende. Socialtjänsten arbetar även proaktivt med informationsinsatser mot de grupper som identifierats som särskilt utsatta.

Vi önskar att ingen människa ska bli utsatt för våld, särskilt inte i en relation till någon man älskar. Men tyvärr så förekommer det och då är det viktigt att få hjälp. Om du misstänker att någon är utsatt är finns det hjälp och stöd att få.

Samuel Klippfalk (KD),
Ordförande i Omvårdnadsnämnden

Arion Chryssafis (M),
Ordförande i Socialnämnden

_____________________________________

Familjevåldsteam Nordväst
08-706 83 74 eller 08-706 83 76

Socialjouren nordväst
08-44 44 503 eller 08-44 44 504

Brottsofferjouren Västerort
08-89 70 00

Agera kvinnojour
08 27 90 80

Akillesjouren (mansjour) Sollentuna
072 – 331 63 99


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer