Solnaprotester mot förändring av pendeltågstrafik till Ulriksdals station

Solna stad har träffat Landstingets trafikförvaltning till följd av det brev som Alliansen skickade till dem i somras. Syftet har varit att få klarhet i frågan om pendeltågstrafiken till Ulriksdals station.

Trafikförvaltningen redogjorde för föreslagen tidtabell 2018, som redan förhandlats fram med Trafikverket. Förslaget innebär att turutbudet i högtrafik till Solna station förblir oförändrat (8 avgångar per timme) och till Ulriksdals station halveras (4 avgångar per timme). Neddragningen beror på att Citybanans kapacitet inte har visat sig tillräcklig, vilket påverkar turutbudet till bland annat Ulriksdals station.

– Det här är tyvärr den tilldelning av tider som gäller för 2018 efter att Trafikförvaltningen tilldelats spårkapacitet av Trafikverket. Att solnaborna drabbas såhär är oacceptabelt och vi ska jobba stenhårt för ökad kapacitet till 2019 och framåt. Dessutom vill vi ha kompensation i form av ökad busstrafik till norra Solna, säger Pehr Granfalk (M).

– Vi har inget emot skip stop som princip men det får inte innebära försämringar för solnaborna. Solna är en tillväxtkommun och vi tar ansvar för regionens bostadsförsörjning, men då måste det även fortsättningsvis vara goda pendlingsmöjligheter för oss här i Solna, säger Marianne Damström Gereben (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

– I remissen handlade det om åtta tåg i timmen till Ulriksdal. Nu blir det bara ett tåg i kvarten. Halveringen varken förankrades eller kommunicerades till oss i kommunen innan det var för sent att ändra. Nu förväntar vi oss att Järvastaden, Bagartorp och Nya Ulriksdal kompenseras för försämringarna under 2018, säger Magnus Persson (C), kommunalråd.

– Det underlag som låg till grund för vårt remissvar har visat sig vara ofullständigt. Det är kasst. Solnas tågpendlare ska inte behöva ta smällen för Trafikförvaltningens otydliga kommunikation, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.

Trafikverket och Trafikförvaltningen undersöker hur kapaciteten på Citybanan kan utökas inför kommande planeringsår. Kan den utökas är Ulriksdals station en het kandidat till utökad turtäthet.

Solna stad och trafikförvaltningen träffas även i november för att se över turutbudet 2019 innan Trafikförvaltningen ansöker om spårtillgång hos Trafikverket. Därutöver ska kompensatoriska lösningar utredas för kollektivtrafikförsörjningen i norra Solna. Stadsledningsförvaltningen fick redan i juni ett uppdrag av kommunstyrelsen att utreda hur kollektivtrafiken i norra Solna kan förstärkas.

Förslaget som trafikförvaltningen väljer att gå vidare med har samtliga partier från vänster till höger i Landstinget, enats kring


Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer

Solna stad förenklar för volontärer


Läs mer

Den problematiska doftsättningen i Solna centrum upphör


Läs mer

Nytt seniorboende i Bergshamra


Läs mer

Trafikverket måste leverera!


Läs mer