Drottning Silvia besökte Skoga vård- och omsorgsboende

Solna stad har Silviacertifierat alla sina demensboenden. På grund av detta gjorde Drottning Silvia i dag ett studiebesök på Skoga vård- och omsorgsboende, där hon fick möjlighet att studera hur personalen arbetar med personer med demens. Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i omvårdnadsnämnden, talade och visade Drottningen verksamheten.

 

Hej och välkomna! För dem som inte känner mig så heter jag Samuel Klippfalk och jag är kristdemokraternas kommunalråd i Solna och ordförande i omvårdnadsnämnden.

Jag vill börja med att rikta ett särskilt stort välkommen till drottning Silvia, och även alla ni andra som är här ska känna er varmt välkomna.

Jag har varit på merparten av silviacertifieringarna som ägt rum i Solna under förra året. Ibland har certifieringen ramats in av ett porträtt på drottningen, ibland har en videokanon projicerat en bild på drottning Silvia, men inget slår närvaron av drottning Silvia i rummet. Därför vill jag än en gång säga; välkommen!

Solna har arbetat länge med att förbättra demensvården. Vi har enskilda aktörer i kommunen som var tidigt ute med Silviacertifiering, till exempel boendet Ametisten, som har certifikat nummer tre, och fick sitt första certifikat redan 2011. Ametisten omcertifierades förra året för andra gången. Skoga har certifikat nr 41 och i totalt har ett 60-tal verksamheter runtom i landet certifierats av stiftelsen Silviahemmet. Varje certifiering är ett kvitto på lite bättre och mer värdig äldreomsorg.

Bakgrunden till att Solna bestämde sig för att Silviacertifiera sina verksamheter var att staden utifrån de årliga avtalsuppföljningarna såg ett behov av att stärka kompetensen inom demensvården.

Vi har hjälpt våra utförare genom att stå för halva vikariekostnaden under tiden som den ordinarie personalen varit på utbildning. Vi har även stått för kostnaden för certifieringen.

Under hösten kommer alla boenden under nämndens ansvar i kommunen som har demensplatser att ha sin Silviacertifiering på plats, något jag naturligtvis är glad och stolt över. Det gör att Solna tillsammans med Tyresö är de första kommunerna i Sverige som har certifierat samtliga demensboenden.

Jag har förstått att idén till en certifiering föddes när drottningen själv såg möjligheter till förbättringar i äldreomsorgen när drottningens mamma fått en demenssjukdom. Tack drottning Silvia för ditt engagemang för de svagaste i samhället. Det finns en stor variation av demenstyper och symptom. Certifieringen bidrar till att omvårdnadspersonalen har rätt kunskap för att möta varje enskild individ och deras anhöriga på bästa möjliga sätt. Det skapar en trygg omvårdnad. När jag besökt certifieringarna har jag samfällt bara hört gott från alla som genomgått utbildningen.

Men det är mer än bara en utbildning. För att det ska bli en varaktig förändring krävs även ett förändrat arbetssätt. Det betyder att alla ni som också genomgått reflektionsledarutbildningen har ett stort ansvar för att hålla liv i metodiken, och verksamheten har ett ansvar för att skapa utrymme för reflektionsstunderna.

Äldreomsorgen är så mycket mer än äldreboende. För många börjar minne svikta redan under tiden i hemmet. Hemtjänsten har en väldigt viktig uppgift i att tidigt se de förändringarna och hjälpa till med rätt insatser i tid. Därför har vi nu infört en egen certifiering för demensteam i hemtjänsten. Staden erbjuder alla utförare med minst 20 kunder i Solna utbildningstillfällen som leds av personal från stadens anhörig- och demensteam. Allt i syfte att skapa en värdig äldreomsorg och ett gott omhändertagande redan i hemmamiljön.

Att vara anhörig till en person som drabbats av demens kan vara tufft. Varje situation är unik, men det jag tror är gemensamt för många anhöriga till personer med en demenssjukdom är att de upplever en sorg. Sorg över att ens make eller maka efter 60 års äktenskap inte längre känner igen en, eller att man känner att man inte längre delar livet tillsammans på lika villkor. Det kan leda till konfliktfyllda känslor som man kan vilja ventilera med andra i samma situation och med professionellt stöd. Solna erbjuder därför anhörigteam som kan ge information och stöd. Och därför erbjuder vi även något som vi kallar för demenscafé varje vecka på en av våra seniorträffar. Där finns vårt anhörig- och demensteam på plats för att det ska vara en låg tröskel till att få hjälp.

Jag har nu belyst ett några vinklar av demenssjukdom. Jag tror att vi behöver ha med flera perspektiv för att skapa en god omvårdnad och äldreomsorg och där hjälper Silviacertifieringen till med att inte traska i gamla hjulspår. Igen tack drottning Silvia för ditt engagemang. Tack till alla i personalen som varje dag gör insatser för en bättre äldreomsorg! Även de dagar som är utan besök från hovet. Tillsammans skapar vi en bättre äldreomsorg och demensvård!


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer