Solna – bästa företagsklimatet för tionde året i rad

Solna stad toppar för tionde året i rad Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner.

Varje år gör Svenskt Näringsliv en stor enkätstudie bland företagare över hela landet. Därefter sammanvägs resultaten och kommunerna rangordnas.

Att Solna stad blir vinnare för tionde året i rad visar att det arbetsmarknadspolitiska arbetet i staden ger resultat. Det är företagare som skapar jobb och får människor i arbete, vilket ligger till grund för vår gemensamma välfärd.

– Det är väldigt glädjande att Solna vinner för tionde året i rad. Vi vet redan att Solnamodellen är mycket effektiv för att få människor ur arbetslöshet i arbete. Årets utnämning är ett kvitto på det. Det är ett hårt arbete som från alla inblandade som ligger till grund för resultat, säger Andreas Hulusjö (KD), vice ordförande i kompetensnämnden.

Trots det goda resultatet från stadens företagare finns fortfarande saker att göra.

– Vi är glada över resultatet, men företagsklimatet kan förbättras ytterligare. Inte minst gäller det kontakten mellan staden och företagen, där Solna kan visa framfötterna ytterligare, säger Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD).


Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer

Solna stad förenklar för volontärer


Läs mer

Den problematiska doftsättningen i Solna centrum upphör


Läs mer

Nytt seniorboende i Bergshamra


Läs mer

Trafikverket måste leverera!


Läs mer