Solna – bästa företagsklimatet för tionde året i rad

Solna stad toppar för tionde året i rad Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner.

Varje år gör Svenskt Näringsliv en stor enkätstudie bland företagare över hela landet. Därefter sammanvägs resultaten och kommunerna rangordnas.

Att Solna stad blir vinnare för tionde året i rad visar att det arbetsmarknadspolitiska arbetet i staden ger resultat. Det är företagare som skapar jobb och får människor i arbete, vilket ligger till grund för vår gemensamma välfärd.

– Det är väldigt glädjande att Solna vinner för tionde året i rad. Vi vet redan att Solnamodellen är mycket effektiv för att få människor ur arbetslöshet i arbete. Årets utnämning är ett kvitto på det. Det är ett hårt arbete som från alla inblandade som ligger till grund för resultat, säger Andreas Hulusjö (KD), vice ordförande i kompetensnämnden.

Trots det goda resultatet från stadens företagare finns fortfarande saker att göra.

– Vi är glada över resultatet, men företagsklimatet kan förbättras ytterligare. Inte minst gäller det kontakten mellan staden och företagen, där Solna kan visa framfötterna ytterligare, säger Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD).


Trafikverket måste leverera!


Läs mer

Nattvandraren Patrik Aftonkrantz får KD Solnas vitsippspris


Läs mer

Alliansbudget 2018 har klubbats i Solna


Läs mer

Bagartorp utvecklas


Läs mer

Strategi mot hedersrelaterat våld


Läs mer

Budget 2018: Tryggare stadsmiljö


Läs mer

Studiebesök hos Frivilliga resursgruppen (FRG)


Läs mer

Budget 2018: Hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning


Läs mer

Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer