Solna – bästa företagsklimatet för tionde året i rad

Solna stad toppar för tionde året i rad Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner.

Varje år gör Svenskt Näringsliv en stor enkätstudie bland företagare över hela landet. Därefter sammanvägs resultaten och kommunerna rangordnas.

Att Solna stad blir vinnare för tionde året i rad visar att det arbetsmarknadspolitiska arbetet i staden ger resultat. Det är företagare som skapar jobb och får människor i arbete, vilket ligger till grund för vår gemensamma välfärd.

– Det är väldigt glädjande att Solna vinner för tionde året i rad. Vi vet redan att Solnamodellen är mycket effektiv för att få människor ur arbetslöshet i arbete. Årets utnämning är ett kvitto på det. Det är ett hårt arbete som från alla inblandade som ligger till grund för resultat, säger Andreas Hulusjö (KD), vice ordförande i kompetensnämnden.

Trots det goda resultatet från stadens företagare finns fortfarande saker att göra.

– Vi är glada över resultatet, men företagsklimatet kan förbättras ytterligare. Inte minst gäller det kontakten mellan staden och företagen, där Solna kan visa framfötterna ytterligare, säger Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD).


Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer

Inget ventilationsschakt vid Fogdevreten


Läs mer

Mer utevistelse för Solnas äldre


Läs mer

Utred frivillig sambeskattning


Läs mer

Drottning Silvia besökte Skoga vård- och omsorgsboende


Läs mer

Solnaprotester mot förändring av pendeltågstrafik till Ulriksdals station


Läs mer

Sluta slå – det finns hjälp att få


Läs mer

Förändrad pendeltågstrafik ska inte drabba solnabor


Läs mer