Solna – bästa företagsklimatet för tionde året i rad

Solna stad toppar för tionde året i rad Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner.

Varje år gör Svenskt Näringsliv en stor enkätstudie bland företagare över hela landet. Därefter sammanvägs resultaten och kommunerna rangordnas.

Att Solna stad blir vinnare för tionde året i rad visar att det arbetsmarknadspolitiska arbetet i staden ger resultat. Det är företagare som skapar jobb och får människor i arbete, vilket ligger till grund för vår gemensamma välfärd.

– Det är väldigt glädjande att Solna vinner för tionde året i rad. Vi vet redan att Solnamodellen är mycket effektiv för att få människor ur arbetslöshet i arbete. Årets utnämning är ett kvitto på det. Det är ett hårt arbete som från alla inblandade som ligger till grund för resultat, säger Andreas Hulusjö (KD), vice ordförande i kompetensnämnden.

Trots det goda resultatet från stadens företagare finns fortfarande saker att göra.

– Vi är glada över resultatet, men företagsklimatet kan förbättras ytterligare. Inte minst gäller det kontakten mellan staden och företagen, där Solna kan visa framfötterna ytterligare, säger Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD).


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer