• Budget 2018: Tryggare stadsmiljö

  I 2018 års budget fortsätter Alliansen i Solna att satsa på en tryggare stadsmiljö. Bland annat prioriterar vi bättre utomhusbelysning, tryggare gångtunnlar och bättre planteringar i närmiljön. Staden gör särskilda trygghetsinsatser i kollektivtrafiknära områden.

  (mer…)

 • Studiebesök hos Frivilliga resursgruppen (FRG)

  I torsdags besökte vårt kommunalråd Samuel Klippfalk Frivilliga resursgruppen i Solna-Sundbyberg.

  (mer…)

 • Budget 2018: Hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning

  En viktig del av Solnas budget för 2018 är satsningar för äldre och personer med LSS. Här presenteras en av satsningarna i budgeten som i närtid kommer att presenteras i flera delar.

  (mer…)

 • Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften

  Socialdemokraterna är ett parti som lovar runt men håller tunt.

  (mer…)

 • Överenskommelse om Solnas budget 2018

  Alliansen i Solna och Bergshamrapartiet har slutit en överenskommelse inför beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om verksamhetsplan och budget 2018.

  (mer…)

 • Sambeskattning för en ny tid

  Tiderna förändras, allt fler kvinnor läser på universitet, lönerna förändras. Politiker ska inte lägga sig i hur familjer planerar sin vardag. Därför föreslår vi en utredning om införandet av sambeskattning, skriver debattörerna.

  (mer…)

 • Inget ventilationsschakt vid Fogdevreten

  Det planerade ventilationsschaktet mellan Fogdevreten och Mc Donalds kommer inte att byggas intill bostadsområdet.

  (mer…)

 • Mer utevistelse för Solnas äldre

  En värdig äldreomsorg innefattar mer än bra bostad, mat och vård. I Solna testas nu ett pilotprojekt för att uppmuntra en grupp hemtjänstkunder till mer utevistelser och promenader. 

  (mer…)