Mer utevistelse för Solnas äldre

En värdig äldreomsorg innefattar mer än bra bostad, mat och vård. I Solna testas nu ett pilotprojekt för att uppmuntra en grupp hemtjänstkunder till mer utevistelser och promenader. 

Vid en brukarundersökning från 2016 framkom att 54 procent av de äldre med hemtjänst i Solna ofta eller då och då besväras av ensamhet. I en fördjupad individuppföljning framkom att möjligheten att komma ut skulle vara ett sätt att minska de äldres upplevda ensamhet.

Solna stad har därför sjösatt Promenadprojektet. Det innebär att en hemtjänstgrupp inom den kommunala hemtjänstutföraren Humaniora testar nya arbetssätt för att de äldre i högre utsträckning ska använda den beviljade tiden för utevistelser. Syftet är att minska den upplevda ensamheten bland äldre.

De anställda arbetar aktivt med att försöka få fler äldre att komma ut, bland annat genom motivation och hjälp.

– Vi tycker de äldres möjlighet till utevistelser är viktig. Promenadprojektet är ett av flera sätt att leva upp till detta, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i Omvårdnadsnämnden.

Projektet kommer att utvärderas i december 2017.

 

Kontaktinformation

Samuel Klippfalk (KD)
Kommunalråd
072 583 37 10
samuel.klippfalk@solna.se

Mattias Holmström (KD)
Politisk sekreterare
072 583 19 64
Mattias.holmstrom@kristdemokraterna.se


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer