Mer utevistelse för Solnas äldre

En värdig äldreomsorg innefattar mer än bra bostad, mat och vård. I Solna testas nu ett pilotprojekt för att uppmuntra en grupp hemtjänstkunder till mer utevistelser och promenader. 

Vid en brukarundersökning från 2016 framkom att 54 procent av de äldre med hemtjänst i Solna ofta eller då och då besväras av ensamhet. I en fördjupad individuppföljning framkom att möjligheten att komma ut skulle vara ett sätt att minska de äldres upplevda ensamhet.

Solna stad har därför sjösatt Promenadprojektet. Det innebär att en hemtjänstgrupp inom den kommunala hemtjänstutföraren Humaniora testar nya arbetssätt för att de äldre i högre utsträckning ska använda den beviljade tiden för utevistelser. Syftet är att minska den upplevda ensamheten bland äldre.

De anställda arbetar aktivt med att försöka få fler äldre att komma ut, bland annat genom motivation och hjälp.

– Vi tycker de äldres möjlighet till utevistelser är viktig. Promenadprojektet är ett av flera sätt att leva upp till detta, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i Omvårdnadsnämnden.

Projektet kommer att utvärderas i december 2017.

 

Kontaktinformation

Samuel Klippfalk (KD)
Kommunalråd
072 583 37 10
samuel.klippfalk@solna.se

Mattias Holmström (KD)
Politisk sekreterare
072 583 19 64
Mattias.holmstrom@kristdemokraterna.se


Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer

Inget ventilationsschakt vid Fogdevreten


Läs mer

Solna – bästa företagsklimatet för tionde året i rad


Läs mer

Utred frivillig sambeskattning


Läs mer

Drottning Silvia besökte Skoga vård- och omsorgsboende


Läs mer

Solnaprotester mot förändring av pendeltågstrafik till Ulriksdals station


Läs mer

Sluta slå – det finns hjälp att få


Läs mer

Förändrad pendeltågstrafik ska inte drabba solnabor


Läs mer

Så skapas verklig valfrihet i äldreomsorgen


Läs mer