Inget ventilationsschakt vid Fogdevreten

Det planerade ventilationsschaktet mellan Fogdevreten och Mc Donalds kommer inte att byggas intill bostadsområdet.

I tidigare planering för utbyggnaden av tunnelbanans gula linje mellan Odenplan och Arenastaden fanns ett ventilationsschakt inritat nära bostadsområdet Fogdevreten, vilket har föranlett oro för farliga partiklar hos de boende i området. Nu planeras en annan lösning gällande ventilationen vilket gör att det inte blir något ventilationsschakt nära bostadsområdet.

Det planeras ytterligare byggnation av bostäder och en förskola i anslutning till rörets tidigare tänkta position.

– Det är bra att landstinget hittat en annan lösning gällande ventilationen, inte minst eftersom en ny förskola planeras i närheten av rörets tidigare placering, vilket skulle varit oacceptabelt, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.

– När vi bygger ny tunnelbana måste vi vända och vrida på problemen för att hitta smartast möjliga lösning. Det här är ett bra exempel på hur vi kan tänka utanför boxen för att hitta en lösning som både kan lugna oron hos de boende i närområdet och sänka kostnaderna för tunnelbanebygget, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande i trafikplaneberedningen.


Kontaktinformation

Samuel Klippfalk (KD)
Kommunalråd
072 583 37 10
samuel.klippfalk@solna.se

Karl Henriksson (KD)
Gruppledare i trafiknämnden och ordförande i trafikplaneberedningen
070 828 24 62
karl.henriksson@kristdemokraterna.se


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018



Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer