Inget ventilationsschakt vid Fogdevreten

Det planerade ventilationsschaktet mellan Fogdevreten och Mc Donalds kommer inte att byggas intill bostadsområdet.

I tidigare planering för utbyggnaden av tunnelbanans gula linje mellan Odenplan och Arenastaden fanns ett ventilationsschakt inritat nära bostadsområdet Fogdevreten, vilket har föranlett oro för farliga partiklar hos de boende i området. Nu planeras en annan lösning gällande ventilationen vilket gör att det inte blir något ventilationsschakt nära bostadsområdet.

Det planeras ytterligare byggnation av bostäder och en förskola i anslutning till rörets tidigare tänkta position.

– Det är bra att landstinget hittat en annan lösning gällande ventilationen, inte minst eftersom en ny förskola planeras i närheten av rörets tidigare placering, vilket skulle varit oacceptabelt, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.

– När vi bygger ny tunnelbana måste vi vända och vrida på problemen för att hitta smartast möjliga lösning. Det här är ett bra exempel på hur vi kan tänka utanför boxen för att hitta en lösning som både kan lugna oron hos de boende i närområdet och sänka kostnaderna för tunnelbanebygget, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande i trafikplaneberedningen.


Kontaktinformation

Samuel Klippfalk (KD)
Kommunalråd
072 583 37 10
samuel.klippfalk@solna.se

Karl Henriksson (KD)
Gruppledare i trafiknämnden och ordförande i trafikplaneberedningen
070 828 24 62
karl.henriksson@kristdemokraterna.se


Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer

Solna stad förenklar för volontärer


Läs mer

Den problematiska doftsättningen i Solna centrum upphör


Läs mer