Inget ventilationsschakt vid Fogdevreten

Det planerade ventilationsschaktet mellan Fogdevreten och Mc Donalds kommer inte att byggas intill bostadsområdet.

I tidigare planering för utbyggnaden av tunnelbanans gula linje mellan Odenplan och Arenastaden fanns ett ventilationsschakt inritat nära bostadsområdet Fogdevreten, vilket har föranlett oro för farliga partiklar hos de boende i området. Nu planeras en annan lösning gällande ventilationen vilket gör att det inte blir något ventilationsschakt nära bostadsområdet.

Det planeras ytterligare byggnation av bostäder och en förskola i anslutning till rörets tidigare tänkta position.

– Det är bra att landstinget hittat en annan lösning gällande ventilationen, inte minst eftersom en ny förskola planeras i närheten av rörets tidigare placering, vilket skulle varit oacceptabelt, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.

– När vi bygger ny tunnelbana måste vi vända och vrida på problemen för att hitta smartast möjliga lösning. Det här är ett bra exempel på hur vi kan tänka utanför boxen för att hitta en lösning som både kan lugna oron hos de boende i närområdet och sänka kostnaderna för tunnelbanebygget, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden och ordförande i trafikplaneberedningen.


Kontaktinformation

Samuel Klippfalk (KD)
Kommunalråd
072 583 37 10
samuel.klippfalk@solna.se

Karl Henriksson (KD)
Gruppledare i trafiknämnden och ordförande i trafikplaneberedningen
070 828 24 62
karl.henriksson@kristdemokraterna.se


Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer

Mer utevistelse för Solnas äldre


Läs mer

Solna – bästa företagsklimatet för tionde året i rad


Läs mer

Utred frivillig sambeskattning


Läs mer

Drottning Silvia besökte Skoga vård- och omsorgsboende


Läs mer

Solnaprotester mot förändring av pendeltågstrafik till Ulriksdals station


Läs mer

Sluta slå – det finns hjälp att få


Läs mer

Förändrad pendeltågstrafik ska inte drabba solnabor


Läs mer

Så skapas verklig valfrihet i äldreomsorgen


Läs mer