Sambeskattning för en ny tid

Den 12 september skrev vi en debattartikel, där vi förordade en motion till Kristdemokraternas riksting som innebar att möjligheten till frivillig sambeskattning utreds. I en replik kritiserar Liberala ungdomsförbundet vår artikel och den huvudsakliga invändningen är att förslaget skulle innebära att alla inte är lika inför lagen.

Liberala ungdomsförbundet skriver också att vi har helt fel när vi säger att familjen är samhällets grund – som de anser vara individen. Att vi är oense i den frågan är dock knappast någon nyhet. Vi anser inte att ”ensam är stark”.

Kristdemokraterna anser att familjen är samhällets minsta byggsten och ger den viktigas­te gemenskapen i samhället. Familjen behövs också för att individerna ska växa och må bra och för att barnen ska kunna få omsorg och fostran i en kärleksfull miljö. Utan trygga familjer fungerar samhället sämre. Det är i en trygg och kärleksfull familj som starka individer kan formas.

Liberala ungdomsförbundet radar upp fyra påståenden som vi vill besvara var för sig.

För det första: Att påstå att vi, på grund av att vi vill utreda möjligheten till frivillig sambeskattning skulle vara emot den grundläggande principen att alla är lika inför lagen, är fel. Redan i dag behandlas individer olika beroende på om de har en partner eller inte. Exempelvis har en arbetslös man som är gift med en förmögen kvinna inte samma rätt till bidrag som en ensamstående arbetslös man. Det är svårt att begripa varför en sådan regel skulle innebära att staten inte behandlar alla lika inför lagen. Vi undrar också varför familjen betraktas som en enhet när det offentliga ger understöd till familjen men inte när den ska beskattas.

För det andra: Debattörerna hävdar att sambeskattning är en kvinnofälla. Visst är det så att den som är hemma mer än den andra riskerar att hamna efter i sin yrkeskarriär, oavsett om det gäller mannen eller kvinnan. Sambeskattning kan dock vara lika aktuellt för familjer där båda arbetar, som i en familj där någon är hemma.

Vi kristdemokrater har dock inget intresse av att lägga oss i hur familjerna väljer att planera sin vardag, utan tror att varje familj löser det bäst på egen hand utifrån dess egna förutsättningar. Dessutom – tiderna förändras. Det är inte längre i huvudsak män som läser vid de högre utbildningarna. Enligt Universitets- och högskolerådet var det 62 procent kvinnor och 38 procent män som antogs i höstens högskoleutbildning. Lönerna för män och kvinnor kommer sannolikt att förändras.

Debattörerna har rätt i att pensionerna för sambeskattande par noggrant måste ses över. Det vi förordar är dock inte införandet av sambeskattning nu på direkten utan att en utredning ska tillsättas. Det var av den anledningen vi i vår debattartikel poängterade vikten av att samtidigt utreda frågan om just pensionerna.

För det tredje: Liberala ungdomsförbundet anser att de som har familj får möjlighet att njuta av denna vid ”släktmiddagar, högtider och på ålderns höst”, men de ska inte ha någon fördel vid deklarationen. Ett barn anses kosta omkring 1,5 miljoner kronor till och med det fyller 19 år. Ingen förälder skulle påstå att det inte märks i plånboken när familjen växer med en person. För samhället som helhet är barnen en nödvändig investering. Det är barnen som kommer att vara med och finansiera den kommande gemensamma välfärden. Att som Liberala ungdomsförbundet påstå att en sambeskattning skulle vara ett ytterligare sätt för familjerna att ”njuta” är att göra det väldigt enkelt för sig.

För det fjärde: Det stämmer att Kristdemokraterna vill satsa på en värdigare äldreomsorg och fler poliser. Vårt parti värnar välfärdens kärna och anser att det är viktigt att prioritera det offentligas huvuduppgifter. Starka familjer och en effektiv och väl fungerande offentlig sektor kompletterar varandra. Som kristdemokrater skulle vi aldrig prioritera ner familjernas situation till fördel för kostsamt valfläsk, politiska skrytbyggen eller onödiga myndigheter. Där finns pengar att spara.

Sambeskattning finns i flera andra länder. Låt oss göra en utredning och sedan bestämma nästa steg. Vårt samhälle har allt att vinna på trygga och starka familjer såväl ekonomiskt som socialt. Vi tror att en frivillig sambeskattning kan vara ett av många steg för att underlätta skapandet av sådana familjer.

Samuel Klippfalk, kommunalråd Solna (KD)

Carl-Johan Schiller, kommunalråd Lidingö (KD)

Sten Dybeck, ersättare distrikts­styrelsen i Stockholms län (KD)

Debattartikeln publicerades i Dagen (2017-10-06)


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer