Överenskommelse om Solnas budget 2018

Alliansen i Solna och Bergshamrapartiet har slutit en överenskommelse inför beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om verksamhetsplan och budget 2018.

Alliansen och Bergshamrapartiet har framgångsrikt samarbetat i budgetfrågan både 2016 och 2017 och är nu överens om att fördjupa samarbetet även inför 2018.

Överenskommelsen innebär bland annat att kommunstyrelsens förslag rörande verksamhetsplan och budget 2018 innehåller följande fyra uppdrag:

  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Stockholms stad, Statens Fastighetsverk och Länsstyrelsen fortsätta arbetet med att etablera en gång- och cykelbro över Ålkistan.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och vidta åtgärder för att binda samman södra och norra Bergshamra och minska miljöstörningarna från Bergshamravägen med utgångspunkt i den överdäckningsutredning som har genomförts under 2016 och 2017.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder ta fram ett förslag för hur Björnstigen kan göras till en mer trivsam och funktionell gata.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med Stockholms stad och Sundbybergs stad, färdigställa en plan för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken.

I och med överenskommelsen kommer Alliansens budgetförslag stödjas av minst 31 av fullmäktiges 61 ledamöter och därmed ha majoritet.

– Samarbetet har varit och är bra för hela Solna. Det säkrar majoritet för en bra och offensiv budget och ger förutsättningar för fortsatt utveckling av Bergshamra och Solnas övriga stadsdelar. Med överenskommelsen klar blir nästa steg att i närtid presentera övriga delar av budgeten, säger Alliansens gruppledare gemensamt om överenskommelsen.

– Vi ser att denna överenskommelse gagnar Bergshamra och bergshamrabornas möjlighet att påverka och även Solna i stort, säger Göran Thingwall, gruppledare i Bergshamrapartiet.


KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer