Budget 2018: Hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning

En viktig del av Solnas budget för 2018 är satsningar för äldre och personer med LSS. Här presenteras en av satsningarna i budgeten som i närtid kommer att presenteras i flera delar.

Alliansen i Solna förstärker omvårdnadsnämndens arbete. Utöver den årliga uppräkningen och löpande investeringar på cirka 16 miljoner kronor avsätter vi 13 miljoner kronor för att stärka nämndens arbete.

För oss är det viktigt med en värdig äldreomsorg. En viktig fråga är att se till att fler av dem som upplever omsorgsbehov också får ta del av omsorgen i god tid. För att göra detta satsar vi 3 miljoner kronor för att hög ålder i högre grad ska beaktas vid kommunens biståndsbedömning för plats på äldreboende.

– Vi ändrar nu riktlinjerna så att det tydligt framgår att hög ålder ska beaktas vid bedömning av särskilt boende. Vi kristdemokrater värnar våra äldre och detta är en viktig satsning för att öka värdigheten i Solnas äldreomsorg ytterligare, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i omvårdnadsnämnden.

 För att täcka ökande kostnader inom området LSS tillskjuts 10 miljoner kronor.


Kontaktinformation

Samuel Klippfalk (KD)
Kommunalråd
072 583 37 10
samuel.klippfalk@solna.se

Mattias Holmström (KD)
Politisk sekreterare
08 746 19 64
mattias.holmstrom2@solna.se


Trafikverket måste leverera!


Läs mer

Nattvandraren Patrik Aftonkrantz får KD Solnas vitsippspris


Läs mer

Alliansbudget 2018 har klubbats i Solna


Läs mer

Bagartorp utvecklas


Läs mer

Strategi mot hedersrelaterat våld


Läs mer

Budget 2018: Tryggare stadsmiljö


Läs mer

Studiebesök hos Frivilliga resursgruppen (FRG)


Läs mer

Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer