Studiebesök hos Frivilliga resursgruppen (FRG)

I torsdags besökte vårt kommunalråd Samuel Klippfalk Frivilliga resursgruppen i Solna-Sundbyberg.

Frivilliga resursgruppen är en del av Civilförsvarsförbundet och utgörs av frivilliga och ideellt engagerade medlemmar. Grupperna är i kommunal regi och utbildade för att bistå kommunen och samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser. Frivilliga resursgruppen var exempelvis till stor hjälp för Solna stad vid det stora flyktingmottagandet 2015.

Förra veckan hade FRG Solna-Sundbyberg och Solna och Sundbybergs respektive säkerhetschefer ett gemensamt möte i Sundbybergs stadshus. Trygghetsrådets ordförande Samuel Klippfalk (KD) deltog i mötet för att få en fördjupad bild av FRG:s arbete.

– Frivilliga resursgruppen och Civilförsvarsförbundet som helhet är ett bra exempel på civilsamhällets styrka. Att många sliter i det fördolda och är beredda att ställa upp om krisen är framme är något vi ska vara väldigt tacksamma för, säger Samuel Klippfalk (KD).


Trafikverket måste leverera!


Läs mer

Nattvandraren Patrik Aftonkrantz får KD Solnas vitsippspris


Läs mer

Alliansbudget 2018 har klubbats i Solna


Läs mer

Bagartorp utvecklas


Läs mer

Strategi mot hedersrelaterat våld


Läs mer

Budget 2018: Tryggare stadsmiljö


Läs mer

Budget 2018: Hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning


Läs mer

Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer