Studiebesök hos Frivilliga resursgruppen (FRG)

I torsdags besökte vårt kommunalråd Samuel Klippfalk Frivilliga resursgruppen i Solna-Sundbyberg.

Frivilliga resursgruppen är en del av Civilförsvarsförbundet och utgörs av frivilliga och ideellt engagerade medlemmar. Grupperna är i kommunal regi och utbildade för att bistå kommunen och samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser. Frivilliga resursgruppen var exempelvis till stor hjälp för Solna stad vid det stora flyktingmottagandet 2015.

Förra veckan hade FRG Solna-Sundbyberg och Solna och Sundbybergs respektive säkerhetschefer ett gemensamt möte i Sundbybergs stadshus. Trygghetsrådets ordförande Samuel Klippfalk (KD) deltog i mötet för att få en fördjupad bild av FRG:s arbete.

– Frivilliga resursgruppen och Civilförsvarsförbundet som helhet är ett bra exempel på civilsamhällets styrka. Att många sliter i det fördolda och är beredda att ställa upp om krisen är framme är något vi ska vara väldigt tacksamma för, säger Samuel Klippfalk (KD).


KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer