Budget 2018: Tryggare stadsmiljö

I 2018 års budget fortsätter Alliansen i Solna att satsa på en tryggare stadsmiljö. Bland annat prioriterar vi bättre utomhusbelysning, tryggare gångtunnlar och bättre planteringar i närmiljön. Staden gör särskilda trygghetsinsatser i kollektivtrafiknära områden.

Belysning är viktigt för att solnaborna ska känna sig säkra. Utöver att förbättra belysning i flera av Solnas gångtunnlar görs insatser kring området vid den södra tunnelbaneuppgången i Bergshamra, gång- och cykelvägar i området som ansluter till blå-bussarna/stombusslinjerna samt vid Göran Perssons väg och Kristinelundsvägen i Huvudsta.

– Under denna mandatperiod har vi förbättrat belysningen i flera gångtunnlar och parkmiljöer. Det tänker vi fortsätta med. Ingen Solnabo ska behöva vara orolig för att gå ut under mörkrets timmar, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i Trygghetsrådet.

Vi fortsätter också vårt intensiva arbete med klotter och den policy som innebär att klotter ska vara sanerat senast 72 timmar efter inrapportering. Den tidigare satsningen på dubblerat antal klottersaneringsteam fortsätter också under 2018.

– Trygghetsinsatser är viktigt. Vi är såklart extra nöjda med satsningarna i Bergshamra. Vi har ett gott samarbete med Alliansen i Solna, säger Göran Thingwall, vice ordförande i Bergshamrapartiet.


Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer

Solna stad förenklar för volontärer


Läs mer

Den problematiska doftsättningen i Solna centrum upphör


Läs mer

Nytt seniorboende i Bergshamra


Läs mer

Trafikverket måste leverera!


Läs mer