Budget 2018: Tryggare stadsmiljö

I 2018 års budget fortsätter Alliansen i Solna att satsa på en tryggare stadsmiljö. Bland annat prioriterar vi bättre utomhusbelysning, tryggare gångtunnlar och bättre planteringar i närmiljön. Staden gör särskilda trygghetsinsatser i kollektivtrafiknära områden.

Belysning är viktigt för att solnaborna ska känna sig säkra. Utöver att förbättra belysning i flera av Solnas gångtunnlar görs insatser kring området vid den södra tunnelbaneuppgången i Bergshamra, gång- och cykelvägar i området som ansluter till blå-bussarna/stombusslinjerna samt vid Göran Perssons väg och Kristinelundsvägen i Huvudsta.

– Under denna mandatperiod har vi förbättrat belysningen i flera gångtunnlar och parkmiljöer. Det tänker vi fortsätta med. Ingen Solnabo ska behöva vara orolig för att gå ut under mörkrets timmar, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i Trygghetsrådet.

Vi fortsätter också vårt intensiva arbete med klotter och den policy som innebär att klotter ska vara sanerat senast 72 timmar efter inrapportering. Den tidigare satsningen på dubblerat antal klottersaneringsteam fortsätter också under 2018.

– Trygghetsinsatser är viktigt. Vi är såklart extra nöjda med satsningarna i Bergshamra. Vi har ett gott samarbete med Alliansen i Solna, säger Göran Thingwall, vice ordförande i Bergshamrapartiet.


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer