Budget 2018: Tryggare stadsmiljö

I 2018 års budget fortsätter Alliansen i Solna att satsa på en tryggare stadsmiljö. Bland annat prioriterar vi bättre utomhusbelysning, tryggare gångtunnlar och bättre planteringar i närmiljön. Staden gör särskilda trygghetsinsatser i kollektivtrafiknära områden.

Belysning är viktigt för att solnaborna ska känna sig säkra. Utöver att förbättra belysning i flera av Solnas gångtunnlar görs insatser kring området vid den södra tunnelbaneuppgången i Bergshamra, gång- och cykelvägar i området som ansluter till blå-bussarna/stombusslinjerna samt vid Göran Perssons väg och Kristinelundsvägen i Huvudsta.

– Under denna mandatperiod har vi förbättrat belysningen i flera gångtunnlar och parkmiljöer. Det tänker vi fortsätta med. Ingen Solnabo ska behöva vara orolig för att gå ut under mörkrets timmar, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i Trygghetsrådet.

Vi fortsätter också vårt intensiva arbete med klotter och den policy som innebär att klotter ska vara sanerat senast 72 timmar efter inrapportering. Den tidigare satsningen på dubblerat antal klottersaneringsteam fortsätter också under 2018.

– Trygghetsinsatser är viktigt. Vi är såklart extra nöjda med satsningarna i Bergshamra. Vi har ett gott samarbete med Alliansen i Solna, säger Göran Thingwall, vice ordförande i Bergshamrapartiet.


Trafikverket måste leverera!


Läs mer

Nattvandraren Patrik Aftonkrantz får KD Solnas vitsippspris


Läs mer

Alliansbudget 2018 har klubbats i Solna


Läs mer

Bagartorp utvecklas


Läs mer

Strategi mot hedersrelaterat våld


Läs mer

Studiebesök hos Frivilliga resursgruppen (FRG)


Läs mer

Budget 2018: Hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning


Läs mer

Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer