Strategi mot hedersrelaterat våld

För att se till att Solna aldrig blir en kommun där hedersrelaterat våld får fotfäste har den styrande alliansen i budget 2018 gett kommunstyrelsen i uppgift att ta fram en strategi mot hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat våld är ett allvarligt samhällsproblem, där såväl flickor och pojkar som kvinnor och män får utstå stort fysiskt och psykiskt lidande. Flera viktiga steg har tagits från nationellt håll för att motarbeta det hedersrelaterade våldet, men det ersätter inte betydelsen av att ha en kommunal strategi att arbeta utifrån. Det är ofta personer verksamma i kommunerna som först identifierar hedersrelaterat våld och förtryck.

Solna stads kommunstyrelse får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, kompetensnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden tar fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld.

– Vi ser att flera kommuner larmar om ett ökat antal ärenden som rör hedersvåld av olika grad. I Solna är det viktigt att vi ligger i framkant även i svåra frågor och därför är det angeläget att vi nu tar fram en strategi för att motverka detta och att hela staden jobbar ihop, säger Marianne Damström Gereben (L), kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden

– Att förneka eller förbise hedersrelaterat våld är att svika offren. Solna stad ska vara en kommun där hedersrelaterat våld är helt oacceptabelt och ska motarbetas på alla sätt möjliga. Den strategi vi ska arbeta fram är ett första viktigt steg, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i trygghetsrådet.


Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer

Kristdemokraterna överger skip-stop


Läs mer

Kameraövervakning för en tryggare stadsmiljö


Läs mer

Solna stad förenklar för volontärer


Läs mer

Den problematiska doftsättningen i Solna centrum upphör


Läs mer

Nytt seniorboende i Bergshamra


Läs mer

Trafikverket måste leverera!


Läs mer