Strategi mot hedersrelaterat våld

För att se till att Solna aldrig blir en kommun där hedersrelaterat våld får fotfäste har den styrande alliansen i budget 2018 gett kommunstyrelsen i uppgift att ta fram en strategi mot hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat våld är ett allvarligt samhällsproblem, där såväl flickor och pojkar som kvinnor och män får utstå stort fysiskt och psykiskt lidande. Flera viktiga steg har tagits från nationellt håll för att motarbeta det hedersrelaterade våldet, men det ersätter inte betydelsen av att ha en kommunal strategi att arbeta utifrån. Det är ofta personer verksamma i kommunerna som först identifierar hedersrelaterat våld och förtryck.

Solna stads kommunstyrelse får i uppdrag att genom trygghetsrådet, i samarbete med socialnämnden, kompetensnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden tar fram en strategi för att motverka hedersrelaterat våld.

– Vi ser att flera kommuner larmar om ett ökat antal ärenden som rör hedersvåld av olika grad. I Solna är det viktigt att vi ligger i framkant även i svåra frågor och därför är det angeläget att vi nu tar fram en strategi för att motverka detta och att hela staden jobbar ihop, säger Marianne Damström Gereben (L), kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden

– Att förneka eller förbise hedersrelaterat våld är att svika offren. Solna stad ska vara en kommun där hedersrelaterat våld är helt oacceptabelt och ska motarbetas på alla sätt möjliga. Den strategi vi ska arbeta fram är ett första viktigt steg, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i trygghetsrådet.


Trafikverket måste leverera!


Läs mer

Nattvandraren Patrik Aftonkrantz får KD Solnas vitsippspris


Läs mer

Alliansbudget 2018 har klubbats i Solna


Läs mer

Bagartorp utvecklas


Läs mer

Budget 2018: Tryggare stadsmiljö


Läs mer

Studiebesök hos Frivilliga resursgruppen (FRG)


Läs mer

Budget 2018: Hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning


Läs mer

Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer